Debatten inom EU hårdnar

avatar

Samtidigt som LO-tidningen skriver om vad som gick snett vid gårdagens omröstning i riksdagen. Börjar tonläget i den europeiska debatten att hårdna. I en artikel i EUobserver kräver ordförande för Europeiska Federation för Offentliganställdas Förbund (EPSU) att de förslag som nu cirkulerar angående ekonomisk styrning ska ställas inför folkomröstning i medlemsstaterna.

I samma artikel poängterar en representant för det österrikiska facket att ingreppet i parternas autonomi är långtgående och att detta är främmande i många av EUs medlemsstater. Som exempel tar han upp Tyskland där man får gå tillbaka till nazistregimen för att finna hårdare begränsningar av parternas autonomi.

Nästa viktiga datum är redan imorgon fredag. Då träffas Europas 14 konservativa stats- och regeringschefer i Finland och högst på dagordningen står frågan om ekonomisk styrning.

Även Dagens Arena skriver om gårdagens omröstning i riksdagen.