EU skall hålla sig utanför den nationella lönebildningen!

avatar

När EU-nämnden sammanträder imorgon så lär EUs förslag om ekonomisk styrning vara en av frågorna som diskuteras. LO, TCO och SACOs ordförande har i alla fall tillsammans skrivit ett brev till nämnden som för det första tar upp frågan om att kommissionen skall få möjlighet att uppdra åt medlemsstaterna att korrigera lönenivåerna. Alltså att EU kommer att kunna blanda sig i den nationella lönebildningen. En tanke som LO, TCO och SACO bestämt avvisar.

För det andra handlar det om förslaget att stärka konkurrenskraften genom att decentralisera lönebildningen och använda lönebildningen i den offentliga sektorn för att hålla nere löneökningarna i den privata sektorn.

LO, TCO och SACO uppmanar därför riksdagen att i EU-nämnden ge regeringen till känna att de delar av förslaget som riktar in sig på lönebildningen måste stoppas.

Här kan du läsa LOs sammanfattning och slutsats av EUs förslag om ekonomisk styrning.

Här kan du läsa LO, TCO och SACOs brev till ledamöterna i EU-nämnden.

Enligt Ekot så vill Moderaterna avvakta, Folkpartiet vill gå med och de rödgröna avvisar europakten. Aftonbladet, DN och Dagens Arena skriver om europakten.

Etiketter: ,