Imorgon får riksdagsledamöterna brev om sjukförsäkringen från Wanja…

avatar

Imorgon genomför LO seminariet ”Sjukförsäkringsreformens effekter” och inför det så skickar idag LOs ordförande, Wanja Lundby-Wedin, ett brev till samtliga riksdagsledamöter om sjukförsäkringen. I brevet som du kan ladda hem här står det följande:

Nu måste utförsäkringarna stoppas!

För varje dag som går växer kritiken mot regeringens så kallade rehabiliteringskedja. Efter en kraftig kritikstorm under flera års tid har regeringen sagt sig vara villig att genomföra förändringar i sjukförsäkringen. Detta är nu vårt tredje brev till dig som riksdagsledamot med en uppmaning om att ta ert förnuft tillfånga och stoppa utförsäkringarna.

Allt fler sällar sig till oss som ställt oss kritiska mot utförsäkringslinjen. Inte bara den samlade fackföreningsrörelsen. Även den kyrkliga rörelsen, anställda inom vården och de ansvariga myndigheterna har trätt fram och vittnat om de orimliga och omänskliga situationer som många långtidssjuka ställs inför.

För landets löntagare innebär de snäva tidsgränserna i sjukförsäkringen att de redan efter ett halv års sjukdom riskerar att utförsäkras och bli av med sin anställning.

I praktiken kan en oseriös arbetsgivare relativt enkelt runda anställningsskyddet för den som har blivit sjuk. LOs medlemsförbund och LO-TCO Rättsskydd AB märker idag av en kraftig ökning av ärenden som har tydlig koppling just till regeringens tidsgräns vid sex månader. Nya grupper i Sverige ställs utanför systemen, hamnar mellan stolarna och tvingas i många fall att söka sig till alternativ försörjning via kommunernas försörjningsstöd eller hos frivilligorganisationer.

Av dem som utförsäkrats räknade regeringen med att cirka 10 procent skulle återkomma till sjukförsäkringen. Försäkringskassan justerade senare prognosen till att gälla ungefär 33 procent. Idag vet vi hur det gick. Av dem som utförsäkrades vid årsskiftet 2009/2010 hade cirka 60 procent återvänt till sjukförsäkring i slutet av 2010.

Av detta är det inte särskilt svårt att dra slutsatsen att regeringen faktiskt grovt felbedömde hälsotillståndet hos gruppen långtidssjuka, när man sommaren 2008 sjösatte det nya regelverket. De långtidssjuka var och är betydligt sjukare än vad regeringen vill inse.

Det är nu på tiden att regeringen lyssnar till den växande skara som påtalar det orimliga och rättsosäkra i dagens regelverk. För att komma åt de allvarliga problemen krävs mer än småjusteringar. Vad som krävs är ett utförsäkringsstopp samtidigt som socialdepartementet, skyndsamt och i nära dialog med arbetsmarknadens parter, ser över hela det regelverk som utgör den så kallade rehabiliteringskedjan. I ett välfärdsland som Sverige måste människor ha rätt att känna ekonomisk trygghet vid sjukdom.

Med vänlig hälsning!
Landsorganisationen i Sverige
Wanja Lundby-Wedin
LOs ordförande

Bloggare om sjukförsäkringen: (S)ebastians tankar skriver om hur sjuka, fattiga och inte minst kyrkan skall veta hut? Martin Moberg skriver om den sjuka sjukförsäkringen – att vända om eller inte vända om. Ett hjärta rött skriver att det är dags att prioritera och opponera!

Etiketter: