Regeringen vill försämra förutsättningarna för unga att få kunskap om arbetslivets villkor!

avatar

Unga människor som kommer ut på arbetsmarknaden skall rimligtvis ha möjlighet att snabbt lära sig vad som gäller i arbetslivet. Vilka lagar och regler som gäller, rättigheter och skyldigheter också vidare. För att den svenska modellen skall fungera är det en förutsättning att kunskapen finns hos alla parter och fackförbunden skall förse sina medlemmar med den fackliga utbildning och kunskap som de behöver för att arbetslivet skall fungera.

Nu vill den borgerliga regeringen, med en proposition som läggs idag, göra det de kallar förenklingar av reglerna. Det kommer att göra det svårare för de som kommer ut i arbetslivet att få ta del av denna kunskapen. Propositionen innebär bland annat att en arbetstagare skall ha varit anställd i minst sex månader för att överhuvudtaget kunna få åka iväg på en facklig utbildning – eller ha minst tolv månaders anställning de sista två åren. Dessutom kan arbetsgivaren i förslaget skjuta upp en facklig utbildning med upp till sex månader, detta trots att en ansökan om att få gå en facklig utbildning skall ske minst två månader innan utbildningen börjar i det nya förslaget.

Sammantaget kan det leda till att en nyanställd kan gå en facklig utbildning först efter drygt ett år på den nya arbetsplatsen. Det innebär i många fall att den anställde inte får möjlighet att lära sig om sina fackliga rättigheter och om vad som gäller enligt kollektivavtalet och på annat sätt få stöd på sin nya arbetsplats. Har den anställde därtill kortare visstidsanställningar på olika arbetsplatser kan möjligheten att få gå fackliga utbildningar fördröjas många år.

Alliansregeringen fortsätter alltså försöka ge sken av att de gillar den svenska modellen medan de samtidigt lägger förslag och agerar på ett sätt som går stick i stäv med intressena för fackförbundens medlemmar.

På både ledarsidor, bloggar och i debattartiklar reageras det och senast igår antog LO-sektionen i Malmö ett uttalande mot försämringarna i studieledighetslagstiftningen.

Tidningen Folket har en ledare med rubriken ”C angriper facket”. IF Metall och Kommunal hade igår en debattartikel i Sydsvenskan. Löntagarbloggen var tidigt ute med kritik mot regeringens angrepp på studieledighetslagen. Precis som Camilla Wedin.

Etiketter: