Riksdagen ställer regeringen mot väggen

avatar

Idag har Thomas Östros och Marita Ulvskog en läsvärd artikel på Svenska Dagbladets debattsida. Artikeln handlar om ett ämne som jag skrivit om vid flera tillfällen här på bloggen – EUs nya förslag till ekonomisk styrning.

Debattörerna kräver att den svenska regeringen står upp för svenska intressen när frågan behandlas i Bryssel. Mest intressant från ett fackligt perspektiv är den tydliga markeringen mot de delar av förslagen som ska ge EU kompetens över lönebildningen.

Östros och Ulvskog skriver följande: ”Vi går emot förslag som att EU ska kunna blanda sig i lönebildning och pensionssystem. Och ingen överföring av makten över skatter ska ske från nationell till europeisk nivå”.

Intressant är också valet av dag för publicering av artikeln. Idag avgörs nämligen om regeringen kommer att behöva lämna en skrivelse till riksdagen för att tydliggöra sina positioner inför vårtoppmötet den 24-25 mars. Riksdagens finansutskott har tidigare krävt detta. Detta skulle innebära början på en process där riksdagen ges möjlighet att ta ställning till regeringens positioner och om majoriteten så önskar binda regeringen vid en alternativ förhandlingsposition. Detta är med andra ord en process som är värd att följa.

LOs position i frågan är tydlig . Delar av kommissionens förslag måste stoppas och riksdagen bör därför vara tydlig med att regeringen vid toppmötet 24-25 mars inte kan acceptera förslagen i dess nuvarande utformning.

LO-kansliet har tagit fram en kortare rapport för att beskriva kommissionens lagstiftningspaket. Rapporten hittar ni här.