Regeringen hänvisar till forskning om sysselsättningspolitikens resultat men har inga källor.

avatar

Idag släppte Riksrevisionen sin rapport ”Tydlighet och transparens i budgetpropositionen för 2011? – Redovisningen av finans- och sysselsättningspolitiska ramverk”.

Jag tycker att avsnittet om sysselsättningspolitiken är intressantast. Det är en genomgång av hur resultaten av politiken presenteras och mest spännande är det att läsa de avslutande iakttagelserna där Riksrevisionen skriver:

”Regeringen har genomgående hänvisat till att bedömningarna baseras på forskning, dock ofta utan att ange referenser eller redovisa faktiska beräkningar och antaganden som bedömningarna baseras på.”

Regeringen kan eller vill alltså inte ange vilken forskning som skulle påvisa att deras politik fungerar…

Etiketter: