Vad får EUs förslag om ekonomisk styrning för konsekvenser för lönebildningen?

avatar

LOs chefsekonom Ola Pettersson

Det var något som diskuterades på dagens seminarium. Intresset för LOs seminarium om EUs förslag till ekonomisk styrning var stort. De som tog del av det på plats eller via webbsändningen på LOs hemsida fick lyssna på utredaren på LOs internationella enhet, Johan Danielsson, som gav en kort bakgrundsbeskrivning av förslagen. Detta följdes inlägg och paneldebatt med Lars Calmfors, professor internationell ekonomi, Maria Jepsen utredningschef ETUI Maritha Ulvskog, EU-parlamentariker, Socialdemokraterna och LOs chefsekonom Ola Pettersson.

Från LOs sida är man bekymrade över en ökad styrning av den svenska ekonomiska politiken. Trots att den svenska modellen hyllas över världen, allra senast nu i Davos,
kan de nya EU-reglerna leda till att staten tvingas ta kontroll över lönebildningen på den svenska arbetsmarknaden. Ett tydligt brott mot den svenska modellen och ett hot mot fackföreningsrörelsens roll. Förslaget till nya regler begränsar också politikens möjligheter att bedriva konjunkturpolitik och förslagen riskerar också att få
konsekvenser för lönenivåerna och sysselsättningen i den offentliga sektorn.

EU vill med de nya reglerna minska skillnaderna mellan ländernas olika ekonomiska system. En förståelig ambition med tanke på de stora spänningar som uppstått inom
eurozonen pga olika konjunkturlägen och stora skillnader i den ekonomiska politiken. Val av ekonomisk politik kan inte ses som politiskt neutral. Finanspolitiken varierar –
och måste av demokratiskäl tillåtas göra så – beroende på regeringars politiska färg och medlemsstaternas val av samhällsmodell. De av kommissionens föreslagna
reglerna har en liberal grundsyn där EU gör en egen tolkning av de nordiska ländernas framgångsmodeller.

Du kan se seminariet här.

Här kan du läsa LOs sammanfattning och slutsatser kring förslaget