Skolan, skolan, skolan…

avatar

De senaste dagarna har det flutit flera bäckar om skolan som börjar bilda en flod. Dels är det Zarembas artiklar i DN som lett fram till dagens ledare i DN. Till denna bäcken har slutit sig att det nu givits klartecken till elitklasser. Senast idag kom sedan Skolverkets rapport om att föräldrarnas utbildning sätter sina spår i barnens studier redan i årskurs tre vilket det rapporterades om i DN. Jag hoppas på en fortsatt debatt i dessa frågor så att vi kan få bra skolor som kan ge alla barn en bra start i livet.

Etiketter: ,