Ett socialt Europa är nödvändigt!

avatar

Idag börjar Europafackets kongress och jag kommer att se en del av den på Europafackets webb-TV sändning.

Viktiga frågor för Europas arbetstagare ska behandlas under kongressen som startar idag och en strategi- och handlingsplan för perioden 2011-14 kommer att processas fram. Planen omfattar elva områden och alla kapitel ryms under rubriken Mobilisera för ett socialt Europa. Det första kapitlet handlar om en rättvis ekonomisk styrning. Det kommer att bli många diskussioner om den ekonomiska krisen och ett lagförslag om ekonomisk styrning. Kapitel två tar upp bra och hållbara jobb och handlar också om krisen. Många länder har problem med ekonomin, löner sänks och det satsas mycket på tillfälliga arbeten i stället för på kvalitet.

Nu råder en nyliberal majoritet i Europa och situationen för Europas löntagare har försvagats. Det genomsyrar också besluten inom EU. Vi behöver bygga upp det vi brukar kalla den europeiska sociala modellen igen som byggdes upp under 1990-talet och som nu har raserats.

En fråga som är viktig att förklara är en gemensam minimi-inkomst. Det är inte en minimilön utan en socialbidragsnorm liknande vårt existensminimum. EU-parlamentet och kommissionen jobbar på att få till en gemensam princip för hur normen ska kunna se ut.

LO vill förvissa sig om att EU inte ska besluta om hur vår socialförsäkringsnorm ska vara. Däremot tycker vi att alla ska ha en dräglig levnadsstandard även om man tillfälligt inte har något jobb eller inkomst. Det är de nationella systemen som ska besluta om hur varje lands miniminormer ska se ut. Det vi vill uppnå är att vi i EU kan sätta principen men EU ska inte bestämma hur vi ska styra upp det därhemma.

Det handlar om att alla ska ha någon slags grundläggande trygghet men det tolkas på olika sätt i olika länder.

Europafacket hade en väldigt viktig fråga ända till ett par veckor sedan som handlade om att många vill att vi ska ha en gemensam minimilön men det vill LO absolut inte ha. Självklart ska alla ha en god lägstalön men det är de nationella systemen som ska bestämma hur det ska gå till, om det ska vara självständiga parter med kollektivförhandlingar eller om det ska vara lagstiftning. Vi har slagits mycket för det och frågan lyftes ur kongressdokumentet vid senaste styrelsemötet den 17 april.

Andra viktiga frågor som ska behandlas är att mobilisera ett socialt Europa för en rättvis rörlighet. Det handlar om migration och främlingsfientlighet. Det är en fråga som är väldigt viktig och har varit mycket fokus på eftersom det är många som rör sig över gränserna.

Om man inte har bra regelverk är det svårt att kontrollera och upprätthålla villkoren för dem som hamnar på företag som inte har kollektivavtal. Alla ska behandlas lika. Det finns lite olika syn på vad man menar med likabehandling. Många tänker att det ska räcka med minimivillkor men vi menar likabehandling fullt ut.

Fler viktiga frågor som hälsa och säkerhet på arbetsplatsen, hur partsdialogen på EU- och nationell nivå ska kunna stärkas, organisering av ungdomar till facket, jämställdhet i praktiken och det interna jobbet inom Europafacket kommer att behandlas under kongressen. En rad rundabordssamtal kommer att föras inom de olika områdena och det kommer att väljas ett helt nytt sekretariat och ny ordförande efter Wanja Lundby-Wedin.

Bland annat SvD har skrivit om att Europafackets kongress börjar idag.

EU-Twitter är en blogg som tar upp kongressen. På Touchstone gästbloggar Europafackets avgående generalsekreterare, John Monks, och berättar om sina åtta år på posten. Unisonactive är en fackföreningsblogg som tar upp kongressen.

Idag är det naturligtvis många bloggar som tar upp valet i Västra Götaland och Örebro och gör en analys av resultatet och vad som händer här näst: Röda Berget bloggar om valdeltagandet och valdagar. Roger Jönsson tar sikte på valet 2014 och Johan Westerholm tar sats i eftervalsgrubblerier.

Etiketter: