Europafackets kongress i Athen 16-19 maj

avatar

När Europafacket samlas för kongress står den europeiska fackföreningsrörelsen inför en rad tuffa utmaningar. Det har gått fyra år sedan den senaste kongressen i Sevilla. Under dessa år har EU-domstolen i Laval, Viking, Ruffert och Luxembourgfallen allvarligt underminerat den fria förhandlingsrätten och möjligheten för facket att garantera likabehandling på arbetsmarknaden. Detta följdes upp av en ekonomisk kris som – även om den orsakades av den finansiella sektorn – fått betalas av Europas löntagare.

Kongressen blir ett viktigt avstamp för det framtida arbetet och ett handlingsprogram för de kommande fyra åren ska antas. Det är mycket viktiga år för europeisk fackföreningsrörelse men också för EU i stort.

EU behöver återigen bli en union som tjänar medborgarna och skapar ett mervärde inte bara för företagen utan för alla vi människor som lever och verkar inom unionen. Detta är en överlevnadsfråga för EU som politiskt projekt, unionens institutioner behöver – precis som alla andra demokratiska institutioner – folklig legitimitet.

Det förslag till handlingsprogram som ska debatteras på kongressen innehåller elva avsnitt och det kommer säkerligen att finnas anledning att återkomma till samtliga politikområden här på bloggen under kongressens gång.

Den prioriterade frågan på kongressen – och kapitel ett i handlingsprogrammet – kommer att vara den ekonomiska krisen och det nya ekonomiska regelverk som EUs institutioner är på väg att anta. Den grundläggande tanken att europeisk konkurrenskraft i större utsträckning ska stärkas genom lägre löner är naturligtvis oacceptabel för den europeiska fackföreningsrörelsen. Att riva upp europluspakten och påverka kommande lagstiftning på området kommer därför vara en av huvuduppgifterna för Europafacket den kommande kongressperioden.

Hur kongressarbetet fortlöper och vilka andra frågor som blir stora på kongressen kan ni följa här på LO-bloggen.

Etiketter: , ,