Förtroendet för AMFs ordförande måste diskuteras!

avatar

Under morgonen har nyheten om Bertil Villard, ordförande för AMF, och hans skatteplanering rullat i medier.

LO har precis kommit ut med ett pressmeddelande som lyder:

Inom AMF har styrelsen beslutat om etiska riktlinjer. De etiska principerna ersätter inte lagar, förordningar och etiska branschregler, utan uttrycker på ett generellt sätt den etiska ambitionsnivån för bolaget som förväntas vara högre än vad som följer av nämnda regler. LO anser att Bertil Villards agerande visar att han inte levt upp till de etiska riktlinjerna. LO kommer därför att lyfta frågan om förtroendet för Bertil Villard med AMFs andra ägare, Svenskt Näringsliv.

– LO anser att den skatteplanering som Bertil Villard ägnat sig åt är etiskt tvivelaktig och ett sätt att undandra sig sitt samhällsansvar. LO anser att det är viktigt med en hög skattemoral och att lagstiftningen bör täppa till möjligheten att flytta pengar på detta sätt, säger LOs avtalssekreterare Per Bardh, ägaransvarig för LO i AMFs styrelse.

Frågan om förtroendet för Bertil Villard kommer också att tas upp i AMFs styrelse. LO anser att styrelsen måste agera med omsorg om bolaget och dess verksamhet.

För att sammanfatta det: LO:s förtroende för Bertil Villard är i det närmaste kört i botten.
Avtalssekreteraren Per Bardhs uppfattning är att han har passerat det som är AMFs etiska riktlinjer. Och det har naturligtvis betydelse för Villards förtroende, ur LO:s perspektiv men också ur styrelsens perspektiv, säger han till TT.

På frågan om Villard kan sitta kvar svarar Per:
-Svaret på det ska du få när jag träffat Svenskt Näringsliv och Urban Bäckström (SN:s vd) och styrelsen har fått säga sitt. Jag tänker inte föregå den diskussion som bör ske mellan ägarna och styrelsen.

Medier om Villards skatteplanering: DN, SvD, SR, GP

Bloggar: HBT-Sossen, Mårtensson

Etiketter: