… och om en vecka börjar TCO-kongressen.

avatar

Medan LO-förbundens medlemmar fortfarande skriver motioner till LO-kongressen i maj nästa år som skall behandlas av förbunden innan de kommer till LO så är TCO inne på upploppet när det gäller förberedelserna inför deras kongress som börjar nästa tisdag den 10 maj.

På en speciell kongressida kan man ta del av kongressmaterialet och det är med stort intresse som jag laddat hem rapporterna för att ta del av vad de tycker. Speciellt den rapport som heter ”Kollektivavtalsmodellen stärker Sverige” skall bli intressant att läsa då den bland annat handlar om hur den svenska modellen står sig i EU.

I samma rapport finns ett avsnitt om medlemsrekryteringen som jag tycker är bra och som jag ser fram emot diskuteras även på LO-kongressen. Så här står det:

De fackliga organisationerna måste förändras i takt med sin omgivning så att vi samtidigt som vi håller fast vid vårt grundläggande uppdrag kan utföra det på ett sätt som tilltalar dagens välutbildade och professionella yrkesutövare – inte minst de yngre som ska bära organisationerna och den fackliga idén vidare framåt.

LO-facken skyller inte bara på regeringen för att de förlorat medlemmar utan har insett att man måste bli ännu bättre på att uppfylla det medlemmarna vill ha facket till. Därför genomförs just nu Stora Resan där LO och förbunden skall lyssna ännu intensivare på 100.000 medlemmar fram till september för att höra vad de vill ha ut av ett fackligt medlemskap.

Det skall bli oerhört spännande att följa det arbetet! Du kan lyssna till en del av vad inspiratörerna till samtalen har att säga här!

P.S Wanja talar på TCO-kongressen den 11 maj klockan 14.00 D.S

Etiketter: ,