Om omvalet och den ideologiska skiljelinjen

avatar

Min arbetskamrat, Tobias Gerdås, lämnar nedanstående rapport från omvalet i Västra Götaland.

Omvalet i Västra Götaland blev ur ett demokratiskt perspektiv en stor besvikelse. Valdeltagandet var i ett landstings/regionval det lägsta sedan 1922. Samtidigt blev omvalet i Västra Götaland en påminnelse om den ideologiska skiljelinje som står mellan socialdemokraterna och de borgerliga partierna. En skiljelinje som valrörelsen 2010 inte lyckades påvisa.

Borgerligheten och ”de nya” moderaterna försöker ofta göra gällande att de inte är motståndare till en skattefinansierad välfärd som är öppen för alla. I teorin låter det bra och utmanar inte väljarnas stöd till den svenska välfärdsmodellen. I praktiken blir det dock i längden omöjligt att upprätthålla bilden av ”de nya” moderaterna. I det moderatstyrda Stockholm, med Filippa Reinfeldt som den högst ansvariga politikern, växer nu en marknad fram där de som har råd också har rätt att köpa sig före, inte bara i vårdköerna utan också till att säkra sig och sina barn en vårdkvalitet som erbjuder en högre standard än den skattefinansierade vården lyckas göra. ”Behoven styr inte längre vården, vården styrs istället dit där plånböckerna är som tjockast” brukar anges som en av konsekvenserna bakom etableringsfriheten och den vårdvalsmodell man har valt i Stockholms läns landsting. Omkring 150 000 stockholmare har redan idag, via sin arbetsgivare eller privat, tecknat en sjukvårdsförsäkring. En försäkringsproblematik växer fram där vårdkostnaderna ökar och där de som försäkras är de med lägst risk för allvarlig sjukdom. Nya siffror visar också att vårdkonsumtionen är högre bland de rikaste i Sverige än bland de fattigast. Trots att vårdbehoven är de omvända. När tron på jämlikhet urholkas då rustar sig medborgarna för ojämlikhet som Håkan Juholt uttryckte det i sitt installationstal. Utvecklingen i Sverige går alltså på tvärs mot den problematik som Barack Obama försöker stävja i USA ofta med mycket starkt motstånd från försäkringsbranschen.

Men vill svenska folket se ökade klyftor och lägre skatt på bekostnad av välfärden? Mer än tre av fyra löntagare föredrar, enligt Novus opinion, mer resurser till välfärden snarare än fortsatt sänkta skatter. Tre av fyra vill också att det ska bedrivas en aktiv politik för minskade klyftor. Vad har nu detta med moderaterna och omvalet i Västra Götaland att göra? Omvalet i Västra Götaland var en framgång för socialdemokraterna framförallt tack vare den konflikt som uppstod i valrörelsens slutskede utifrån diskussionen om moderata förslag på utförsäljningar av regionägda sjukhus. Stödet bland väljarna för en i huvudsak offentligt driven och offentligt finansierad sjukvård är stark – därför vände trenden för S i regionvalet. I framtiden seglar konflikten om välfärdens finansiering upp.

Kan moderaterna garantera att den skattefinansierade välfärden upprätthålls med en kraftigt åldrande befolkning samtidigt som skatterna ska fortsätta sänkas i rekordtakt? Politik är som bekant att vilja men också att välja. I den ideologiska konflikten om vad vi ska lösa tillsammans och vad som är individens ansvar kan vi få se en ny vår för progressiva partier som tror på jämlikhet och välfärd.

/Tobias Gerdås

Etiketter: