Wanja Lundby-Wedin talade på IF Metall-kongressen

avatar

Strax före lunchpausen på söndagen talade LOs ordförande Wanja Lundby-Wedin till IF Metalls kongress på Stockholmsmässan i Älvsjö. Ett bejublat och applåderat tal av Wanja som manade till enighet och sammanhållning i den fackliga rörelsen i den kommande
avtalsrörelsen. En viktig poäng i talet handlade om den glidning som verkar ske i Sverige när vi talar arbetsmiljöfrågor. Det verkar som om ansvaret är på väg att förflyttas till den enskilde mer än att handla om större strukturer där ansvaret måste tas också av arbetsgivarparten. I talet berörde Wanja också frågan om hur trygga anställningar kan skapas och menade att det är viktigt och kanske viktigare att använda avtalsvägen likaväl som lagstiftning som väg till tryggare anställningar. I  talet tog hon också upp organisationsfrågor och medlemskapet. Fackföreningsrörelsen tappar i dag alltför många medlemmar enbart vid en övergång mellan förbund och det måste ändras.

Politiskt markerade Wanja i talet mot regeringen Reinfeldts sätt att dela ut ”godis” till väljarna (skattesänkningar) samtidigt som man säger sig stå för välfärd. Snart är godiset slut, varnade hon.

Självklart tog Wanja också upp kampanjen Stora Resan, satsningen som görs för att få väldigt många fackligt aktiva att bli ”lyssnare” och fånga in människors åsikter om fackföreningsrörelsen i 2000-talets Sverige. Ett antal ombud visade sig vara med i kampanjen och fick uppmaningen av Wanja att genom att fråga andra fördubbla antalet ”lyssnare” till i morgon.

Läs mer från IF Metall-kongressen:
Webbsändning och IF Metalls hemsida.

Press: SvD, Dagens Arbete, LO-tidningen, Aftonbladet, ledare 
Bloggar:
Göran Johansson med sammanfattning av talet.
– Leine Johansson
– Camilla Wedin

– Erik Fransson