Återupprätta en havererad sjukförsäkring!

avatar

I veckan har LO skickat sitt yttrande över regeringens remissförslag i en departementsskrivelse om förändringar i sjukförsäkringen. Det är välbefogade, kritiska ord till den regering som verkar låta prestigen gå före sunt förnuft, rimlighet och omtanke om trygghetsnätet för människor i vårt land. LO menar att systemet har havererat och att en särskild haverikommission behövs. Förändringsförslagen räcker inte utan kan mest ses som politisk fernissa. Kritiken är att förslagen inte gör något åt de tre grundläggande problemen med det system som den minnesgode vet att allianspartiernas företrädare så intensivt kramar, ”vågar” och applåderar. LO påpekar att

De sjuka riskerar redan efter ett halvår att tvingas söka jobb på hela arbetsmarknaden även om personen är fortsatt sjuk. Sverige kommer även i fortsättningen ha OECDs tuffaste krav för sjukersättning, de orimliga tidsgränserna kvarstår och människor friskförklaras av administrativa system i stället för av specialister.

Min helt ovetenskapliga bild är att veckan har lyft frågan om sjukförsäkringen igen i den mediala debatten. Däremot verkar tonvikten ligga på det parlamentariska spelet mer än på de brister i sjukförsäkringen som rimligen borde åtgärdas. Det är förvisso viktigt att partierna avstår från aktiva samarbeten med Sd. En politisk debatt om respektive blocks förhållningssätt till det partiet ska inte underskattas. Samtidigt får det inte dölja sakfrågan: behovet av att återupprätta sjukförsäkringen, att stoppa utförsäkringarna och att få den sittande regeringen att agera mer distinkt. Om det sistnämnda ens är något att drömma om.

Läs mer: LOs yttrande i fulltext
Press: DN; DN2, SvD, SvD Brännpunkt, Sydsvenskan, GP1, GP2, AB
Fler bloggar: Röda Berget, Martin Moberg, Kaj Raving,

Etiketter: , ,