Visst lever rättvisepatoset hos svenska folket!

avatar

Ibland kan man få intrycket att egoismen vinner allt större plats i människors hjärtan. Att viljan att tänka på andra än sig själv minskar. Att känslan för rättvisa och solidaritet trängs tillbaka för att i stället ersättas av den egna vinningens lockelser. Men ibland bekräftar människor tvärtom att man har helt andra, och på många sätt, mycket positivare och ljusare grundvärderingar än så.  Vi ser det i ett ofta upprepat stöd för välfärden och dess finansiering med skatter, som betalas efter förmåga. Idag kom ytterligare ett kvitto på det man möjligen kan beskriva som ett levande, ja kanske till och med ett spirande, rättvisepatos hos svenska folket.    

LOs rapport, ”Synen på löner och löneskillnader” presenterades idag av LOs avtalssekreterare Per Bardh och LO-utredaren Mats Larsson i LO-huset på Barnhusgatan. Här har intervjuer gjorts med 4.500 löntagare.

Tre av fyra menar att löneskillnaderna mellan olika yrken är för stora. En ännu större majoritet, 83 procent, anser att kvinnor har för låga löner jämfört med män. I undersökningen har också löntagares syn på vad en rimlig lön är studerats. Tio olika yrkeskategorier, bland andra vårdbiträde, industriarbetare, lärare, civilingenjör, läkare och direktör, har studerats. Rapporten pekar på att skillnaderna i lön mellan arbetare och tjänstemän har ökat och nu är ca 10.000 per månad. Samtidigt, skriver LO:

Denna skillnad bleknar dock om direktörer tas med i jämförelsen. Den genomsnittliga lönen för en VD i ett stort bolag är idag nästan en miljon kronor i månaden vilket motsvarar 40 industriarbetarlöner.

LOs avtalssekreterare Per Bardh träffar rätt i ett uttalande inför presentationen av rapporten: 

Den här undersökningen visar än en gång att det finns ett brett folkligt stöd för att minska löneskillnaderna i Sverige. Det understryker hur viktigt det är att vi inom LO-förbunden håller ihop i vårt arbete för rättvisa och mer jämlika löner

Just så!

Press: DN, SvD,  LO-tidningen ,  LOs pressmeddelande
Dagens Arbete
,  
Andra som bloggar: Löntagarbloggen skriver om rapporten.

View more documents from losverige