Almedalen, onsdag

avatar

 

Onsdagen blev den mest intensiva seminariedagen på Hamnplan 5 i Visby. Några av aktiviteterna med länkar till inspelade video och referat.

– LO-TCOs rättsskydd. ”Är arbetslinjen dragen för långt”.
Allt fler ärenden till rättslig prövning handlar om sjukförsäkringen. Därav rubriken.

”Nej, för det här är ingen arbetslinje, det är en fattigdomslinje, sa Ylva Johansson, socialdemokrat och vice ordförande i  riksdagens arbetsmarknadsutskott. ..Idén med den här reformen är inte att fler ska arbeta utan idén har varit att pressa ner de lägsta lönerna. Alla regeringens förslag om arbetsmarknaden går ut på detta, ni vill inte bara säga det öppet.”

– LO: ”Det är dags att slakta heliga kor
Ett seminarium med bland andra Wanja Lundby-Wedin och LOs ungdomssekreterare Sandra Viktor. Hur ska fackföreningsrörelsen förhålla sig till den unga generationen? Diskussionen tog avstamp i en opinionsundersökning om unga vuxnas situation på arbetsmarknaden.   (läs här)

LO: En arbetslöshetsförsäkring som håller måttet
Djup kris för den svenska arbetslöshetsförsäkringen. Under seminariet diskuterades det temat med företrädare för såväl alliansregeringen som oppositionen. Ur referatet:
LOs ordförande Wanja Lundby-Wedin menade också att det är villkoren som är problemet. Dessutom skulle en obligatorisk a-kassa kunna hota den svenska arbetsmarknadsmodellen.

LO: Utvärdering av pensionsreformen
LOs avtalssekreterare Per Bardh diskuterade med bl.a. Thomas Eneroth, (S), frågan om resultaten från LOs rapport Pensionsreformen i halvtid.

LO: Kön finns men finns klass? Samtal om klass, etnicitet och facklig feminism
Ulla Lindqvist, vice ordförande i  LO, diskuterade temat klass och kön under ett seminarium på Hamnplan i Almedalen på onsdagkvällen. Könsfrågan är större än någonsin om man ska tro panelen och de strukturella löneskillnaderna står högt på dagordningen.