Barnfattigdomen ska bort!

avatar

Dagens riktigt ”tunga” seminarium på Hamnplan 5 i Visby var utan tvekan det som fått rubriken ”Är mamma säker på jobbet?”. I panelen medverkade LOs ordförande Wanja Lundby-Wedin, socialdemokraternas partiordförande Håkan Juholt och Unga Örnas ordförande Fredrik Lundh Sammeli. Utifrån faktorer som arbetslöshet, otrygga anställningar och försämrat socialt skyddsnät så ökar barnfattigdomen. Nyligen bekräftade också en ny rapport från Försäkringskassan att läget förvärras och att det både gäller den relativa fattigdomen som den absoluta. Och F-kassan noterar:

Undersökningen visar också att andelen som befinner sig i riskzonen för ekonomisk utsatthet enligt det relativa måttet ökar, framför allt bland ensamstående och hushåll med utländsk bakgrund. Under 2010 beräknas 34 procent av ensamstående med barn ha haft låg ekonomisk standard.

Vad ska göras för att få bort den ovärdiga företeelsen? Ja, ett antal åtgärder diskuterades under seminariet. En viktig utgångspunkt fanns i Håkan Juholts markering mot en del som i debatten har försökt skjuta bort frågan om barnfattigdom genom att hänvisa till att det finns ännu fattigare i andra delar av världen. En annan central punkt hade Fredrik Lundh Sammeli när han betondade att det handlar om barns rättigheter, inte om en ökad välgörenhet. En väg måste vara att göra barnkonventionen till svensk lag. Även Wanja Lundby-Wedin markerade att riktade bidrag som lösning leder till något av fattigdomsfälla och att det är genom generella stöd som barnfattigdomen kan bemötas.

Håkan Juholt upprepade vid ett tillfälle den slående uppiften om kostnaden för att ta bort barnfattigdomen i Sverige, som beräknats till ca 15 miljarder. Det motsvarar kostnaden för det femte jobbskatteavdrag som nu står högst upp på alliansregeringens åtgärdslista.

På plats i seminarielokalen fanns bland många andra Fryshuset. De och andra markerade hur oerhört viktig frågan är och fick också Håkan Juholts löfte att driva frågan hårt också framöver. Ett vallöfte som i sig påverkar familjers ekonomi och därmed barnfattigdomen levererades: Det blir direkt efter ett regeringsskifte en rätt till heltid i lag!

Press:
SvD: Organisationer kräver sommarlov åt alla, Svd om Juholtförtroende,

Fler som bloggat:
Marika Lindgren Åsbrink om relativ contra absolut fattigdom,
Martina Lind om att centerns Anna-Karin Hatt ser sänkta skatter som åtgärd.
Veronica Palm, Barn ska inte vräkas.

Etiketter: , ,