Aftonbladet större men sämre än europaportalen

avatar

Under måndagen rapporterade nättidningen Europaportalen att socialdemokraternas ekonomiskpolitiske talesperson Tommy Waidelich som en följd av den senaste händelseutvecklingen inom eurozonen omprövar sin position om ett framtida svenskt medlemskap.

I dag onsdag väljer Aftonbladets ledarskribent och tillika tidningens politiske chefredaktör – Karin Pettersson – att kommentera frågan på ledarplats.

Pettersson är frågande både till den politiska omsvängningen och att den presenteras ”i en bisats i en webbtidning med minst sagt blygsam spridning”. Denna minst sagt spydiga bredsida till Europaportalen – om inte den enda så i alla fall ett av få medier där det idag bedrivs seriös EU-journalistik – är under all kritik. Att Europaportalen har fått nyheten kan kanske bero på det journalistiska arbete som tidningen bedriver. Intervjun tidningen gör med Waidelich måste anses vara en rimlig uppföljning av det pressmeddelande som socialdemokraterna skickade ut den 16 augusti och som Aftonbladets stora redaktion tydligen lagt åt sidan för att fira den nya tronarvingen.

Med detta sagt är det bra att Pettersson och Aftonbladet ser detta som en stor nyhet. Men om det är en stor nyhet så vore det kanske rimligare att skicka ett internt mail till ansvariga på Aftonbladets nyhetsredaktion. En snabb genomläsning av tidningens tisdags och onsdags upplaga visar att Aftonbladet inte valt att på nyhetsplats rapportera om denna omsvängning. Detta gäller i och för sig en rad andra intressanta och för Sverige viktiga EU-frågor där europaportalen känns som en bättre källa för information.

Dessutom tycker jag att det är lite magstarkt att slå fast att Waidelich uttalande är en ogenomtänkt utandning. Den socialdemokratiska ja till euro kampanjen bedrevs under förutsättningen att det var möjligt och till och med önskvärt med en valutaunion utan en fiskal union. Om det nu visar sig att detta inte är genomförbart hamnar naturligtvis frågan i ett helt annat läge. Waidelich gör bedömningen att så är fallet och konstaterar att om euron ska räddas i dess nuvarande omfång behöver den utvecklas mot en fiskal union. Detta förutsätter en högre grad av överstatlig kontroll över finanspolitiken, någonting som Waidelich inte kan acceptera för svensk del och således leder detta till att ett medlemskap inte är aktuellt. Detta besked är dessutom förenligt med en eurokampanj som bedrevs under premissen att vi skulle kunna bevara en självständig finanspolitik.

Vi som läser Europaportalen vet dessutom att Waidelich är långt ifrån ensam om att göra bedömningen att ökad överstatlighet inom finanspolitiken krävs för att rädda en euro med 17 medlemsstater.

Om sakfrågan går det naturligtvis att ha olika uppfattningar och Aftonbladets ledarsida är naturligtvis ett utmärkt forum att diskutera dessa uppfattningar. Men man kan undra om tidningen hade visat på samma principiella upprördhet om det vore så att ledarsidan var överens med Waidelich i sakfrågan? Kräver alla förändringar av politiken ett kongressbeslut?

Men åter till syftet med detta blogginlägg. Innan aftonbladets ledarsida ger små pikar till andra visserligen mindre, men bättre nyhetsförmedlare vore det bra om man hade principen – tänk och lyssna först, skriv sedan – i åtanke.