Avtalskrav om rättvisare löner och trygga jobb

avatar

 
Under gårdagen spikade LO de avtalskrav man har samlats kring inför den kommande avtalsrörelsen. I punktform ser de viktigaste ut så här:

* Begränsa möjligheterna till visstidsanställning. I dag kan olika former av visstidsanställningar staplas på varandra och pågå upp till fem år. Detta vill LO begränsa till maximalt två år.

* Motverka de orättvisa lönerna. Ett särskilt utrymme ska tilldelas avtalsområden med stor andel kvinnor och lågavlönade.

* Förbättringar i avtalsförsäkringarna. Bland annat vill LO att den som drabbas av en arbetsskada ska få 100-procentig ersättning för inkomstförlusten redan från den första sjukdagen.

När det gäller mer konkreta lönenivåer fick styrelsen mandat att slå fast dessa senare.

LO-bloggen återkommer löpande om avtalsrörelsen. Du kan också följa det mesta på LOs särskilda webbplats för Avtal 2012.

Mer att läsa:
LOs hemsida
LOs fastslagna avtalskrav
LO-tidningen, dn.se, di.se, Byggnadsarbetaren, Lag@Avtal, E 24Fastighetsfolket, Dagens Arbete,

Fler som bloggar: Göran Johansson, Göran Johansson2, Leine Johansson, Kommunals utredare (Viktoria Bergström), Löntagarbloggen om deltidsjobb, Utredarna (TCO med politikerråd, Unionen om avtalsrörelsen, Monica Green,

Etiketter: