En levande facklig-politisk samverkan?

avatar

 

Frihet, Framtid” Riktig Nystart”. Så står det längst fram på scenen i ABF, Stockholm, där SSU nu inleder sin kongress. SSU, socialdemokraternas ungdomsförbund. Men också som förbundets stadgar slår fast: LOs ungdomsförbund. En lysande konkretion av hur nära arbetarrörelsens fackliga och politiska grenar står varandra.

Det mesta kan nog nystas från minst två olika håll. Det gäller säkert också facklig-politisk samverkan. Sedan bildandet av LO och socialdemokraterna har det varit en självklarhet, om än inte alltid utan gnissel. Under sommaren har debatten internt ”lyft en aning”. Dels av formella skäl: i augusti ska Ylva Thörn presentera sina slutsatser om den framtida samverkan i en rapport. Men också som en effekt efter en på denna punkt ”hyfsat” provokativ bok av Thomas Bodström som lanserades före sommaren. Under politikerveckan i Almedalen släppte Arbetarrörelsens Tankesmedja en rapport och seminarium ordnades. Även Arena hade ett seminarium med bl.a. Carin Jämtin och TCOs Eva Nordmark.

Låt mig få börja tänka kring temat facklig-politisk samverkan utifrån det omvända mot vad jag annars gör. Vad talar emot att socialdemokratin och svensk fackföreningsrörelse, läs här ”LO”, har ett närmare samarbete? Ja, med visst fog kan man se att stödet från väljare har minskat till S. Också från LO-grupper. Om allt färre ger stöd till samverkan minskar legitimiteten. Här finns en del pengar inblandade. Idag uppgår stödet från LO till partiet till 6 miljoner per år. Det är förstås en prioritering hur dessa används, på samma sätt som för den ungefär lika stora andel som kommer från förbunden. Som ännu en punkt kan man också resonera som andra fackliga organisationer, exempelvis  TCO: Facket ska driva medlemmarnas intressen. Ska man göra det i ett Sverige som styrs av borgerliga partier behövs också kontakter med dom. Därför ska man vara ”partipolitiskt obundna”.

Samtidigt kan både historiskt giltiga och kanske också nya skäl för att fortsätta och till och med fördjupa samverkan finnas. Partiet och LO har samma syn på hur samhället bör vara och på vilka hinder som finns för den önskade utvecklingen. Ska löntagarnas villkor förbättras når man en bit på vägen med avtal. Ibland går det inte och då är lagstiftningen genom politiken en väg framåt.

Nu är det inte självklart att just (S) styr. Men även om det kan läggas i korgen som skäl för minskat samarbete så finns det här, och menar jag betydligt större saker som talar för fortsättning och fördjupning: Politiken är inte förutbestämd att driva politiken så att den gynnar LOs medlemmar. Tvärtom! Och det är solklart att vissa delar av den förda politiken är ett resultat av en alternativ form av ”facklig-politisk samverkan” på arbetsgivarsidan. Har dom rätt att ens antyda att den ska minska när det handlar om S och LO?

I rapporten från Arbetarrörelsens Tankesmedja finns en tabell som borde få många att tänka till, om man nu tvivlar på samverkan.


När man under åren har frågat LOs medlemmar visar det sig att andelen som tycker att samarbetet ska öka eller vara oförändrat har minskat sedan 1988, från 61 till 41 procent. Men samtidigt menar ungefär samma andel, 15 procent, att den ska upphöra medan ”vet ej-gruppen” har ökat från 16 till 36.  Det verkar alltså finnas ett behov av att få mer kunskap och argument snarare än ett ”massivt” internt tryck att avbryta den facklig-politiska samverkan mellan LO och socialdemokraterna.

Jag hör SSUs ordförande Jytte Guteland öppna kongressen. Partiets och LOs gemensamma ungdomsförbund samlas till en vecka med politisk debatt och ”riktig nystartsavstamp”. Kanske är det just det sistnämnda som de både grenarna på arbetarrörelsens träd behöver mer av snarare än att välja avbrottets väg?

Läs mer:
Arbetarrörelsens Tankesmedja: rapport samt intervjuer med bl.a Wanja Lundby-Wedin och Håkan Juholt.
SSUs Gabriel Wikström om facklig-politisk samverkan i LO-tidningen
Martin Klepke, LO-tidningen om ämnet.
Stig-Björn Ljunggren i LO-tidningen om Bodström.
Dagens Arbete från IF Metall-kongressen tidigare i år.
Görans tankar och bagateller bloggar om ämnet. Samma gör Martin Moberg,
DN, SvD, Aktuellt i politiken om SSU-kongressen.