Sommarjobbet och vägen in i arbetslivet

avatar

Det är säkert väldigt många som har samma erfarenhet som jag själv: Sommarjobbet som produktionsarbetare på Hemglassfabriken i Strängnäs blev min väg in i arbetslivet. Där fick jag den arbetslivserfarenhet som varit så viktig för att kunna gå vidare. Det gäller minst lika mycket i dagens Sverige. Det räcker inte med utbildning utan kravet på erfarenhet verkar öka. Ibland ett moment 22 för den som är ung. Kraven finns på erfarenhet men när man ska skaffa sig den kan dörren vara stängd med hänvisning till bristande erfarenhet! T’änk om vi kunde ge alla unga den möjligheten! Svaret är att vi kan det. Om vi vill!

Kommunala sommarjobb är en väg vi faktiskt kan använda oss av för att inte bara fler utan alla unga ska kunna få i alla fall en grund av arbetslivserfarenhet. Tyvärr ser vi i stället en minskning som redovisas i dagens E24 på nätet. Och tyvärr en helt motsatt utveckling mot det som rapporterades om i början av året.

20.000 feriejobb i kommunerna har förlorats på ett år efter att regeringen minskade statsbidraget. Det är nu som de stora kullarna från babyboomen i början av 90-talet ska ut på arbetsmarknaden. Det var år då det föddes runt 120.000 barn. Det borde rimligen krävas fler sommarjobb för att möta efterfrågan men i stället minskar de alltså, från 80.000 till 60.000. En mycket oroande utveckling! Den borgerliga regeringen skrotade tidigare statliga stöd för sommarjobb som funnits. Men valåret 2010 återkom ett tillfälligt stöd som gav fler sommarjobb. Regeringen hänvisar nu till att varje kommun bör fixa jobben till de unga med argumentet att kommunerna visar överskott i sin ekonomi.

Så nonchalant kan och får vi inte dribbla med det som kan vara viktiga ”dörröppnare” för unga på arbetsmarknaden. Redan idag är det kärvt för många. Ungdomsarbetslösheten är hög. Och det är redan nu svårt för unga att komma ut i arbetslivet. I en rapport från LO som presenterades i Almedalen berättar nära 6 av 10 unga att de upplever svårigheter med det. Av kommuner som Nynäshamn vet vi att sommarjobb kan öppna dörrar, ge erfarenheter och vara avgörande för att unga ska få de viktiga erfarenheterna från arbetslivet.

Mer:
LO/Ung om sommarjobbsvillkoren
Debattprotokoll om sommarjobb i riksdagen med anledning av bl.a. interpellation av socialdemokraternas Sara Karlsson

Etiketter: ,