Wanja Lundby-Wedin talade på SSUs kongress

avatar


från 1.23.40 in i filmklippet ovan:

SSU-kongressen som genomförs i Stockholm under parollen ”Frihet, Framtid” Riktig Nystart ”fick idag besök av LOs ordförande Wanja Lundby-Wedin. SSU är som bekant inte bara socialdemokraternas utan också LOs eget ungdomsförbund, något som gör LOs ordförandetal till en ”tung” punkt på kongressdagordningen.

Wanja Lundby-Wedin började med att tacka SSU för samarbetet under åren. Både samarbetet mellan SSU och LO men också med Jytte Guteland och förbundssekreteraren Mattias Vepsä. Wanja gav också mycket beröm för det mod som SSU visade under den socialdemokratiska eftervalsdebatten. Här pekade Wanja på den debatt som nu förs om hur den facklig-politiska samverkan bör se ut i framtiden. Om den nu ska fortsätta och där var Wanja glasklar i svaret ja. Det är formerna som ska utvecklas.

Talet präglades också av de tragiska händelserna i Norge. Wanja påminde om hur viktigt det är att stå upp mot främlingsfientliga krafter, rasism och mot extremhögern, inte minst dessa dagar. I talet lovade hon också att verka för ett stöd från LO till återuppbygganden av norska SSUs (AUFs) Utøya.

Flera nystarter också en angelägenhet för fackföreningsrörelsen. Det börjar i politiken.

”Vi kan aldrig bara vila på det som har varit”. Här tycker jag SSUarna verkligen borde ha hört det Wanja markerade: att de beslut som SSU-kongressen fattar är en av grundstenarna inför LO-kongressens beslut.

De politiska delarna i talet handlade främst om arbetsmarknadspolitiken. Wanja påminde om den match som kommer under hösten i form av avtalsrörelse. ”Vi vill inte ha politisk inblandning i avtalsrörelsen men vi  behöver många aktiva människor som står på vår sida”, manade hon.

Rungande applåder följde också med Wanjas löfte att ta kampen mot förslag om lägre (halva) löner för unga, något som har förts fram av de borgerliga och av näringslivet. Och när det gäller kommun- och landstingsanställda också av finansminister Borg. ”Vi kommer att ta kampen för högre ingångslöner,  för jämställa löner och vi kommer att ta kampen mot ungdomslöner, lovade Wanja och möttes av nya, varma applåder.

Wanja tog upp rätten för alla till en gymnasieutbildning. Inom tio år ska det inte finnas någon som mot sin vilja hamnar utanför en gymnasieutbildning. Det är viktigt för möjligheterna till jobb.

Välfärden: skolan och vården är viktiga inslag i välfärden. Men rätten att arbeta och kunna försörja sig handlar också om att ha en bra ersättning när man är sjuk och en bra arbetslöshetsförsäkring. ”Här måste ni hjälpa oss nu”, menade Wanja.  Hon påminde om att den borgerliga regeringen har förstört vår trygghetsmodell genom att med politiken se till att 500 000 lämnade facken.  Framöver måste vi få en a-kassa som är lätt att komma in i och som organiseras av de fackliga organisationerna. Gå inte på snacket om en obligatorisk a-kassa.  När facket sköter a-kassor får man starkare fackliga organisationer och det är ingenting att skämmas för, avslutade Wanja Lundby-Wedin.

SSUs nyvalda ordförande Gabriel Wikström skrev före kongressen i LO-tidningen: Genom att SSU också i praktiken fungerar som LO:s ungdomsförbund kan vi förnya den facklig-politiska samverkan. Detta kräver dock ett ökat fokus från SSUs sida på fackliga kärnfrågor såsom kollektivavtal, arbetsmiljö och arbetsrätt.

Det är dags att socialdemokratin och fackföreningsrörelsen åter sätter agendan på arbetsmarknaden. Detta göra vi bäst tillsammans men för att det facklig-politiska samarbetet ska stärkas och utvecklas måste SSU på allvar leva upp till sitt ansvar som LO:s ungdomsförbund.

Live-sändningar från kongressen på ABF Live.

Mer att läsaAftonbladets ledare, Daniel Swedin, SvD om kongressen, Ellen Oskarsson i Dagbladet, LO-tidningen, Ellinor Eriksson i Arbetarbladet, Expressen om SSUs nya ordförande,

Fler som bloggar: Lagerarbetarnas blogg, Heléne Björklund om Mona Sahlins tal, Martin Moberg, Mats Johansson, Kim Lundin, Roger Jönsson, Roger Berzell,