Dubbelrätt i Calfors budgetkritik

avatar

Idag fortsätter analyser och reaktioner på budgetpropositionen. I tisdags kommenterade LOs ordförande Wanja Lundby-Wedin innehållet, något som LO-bloggen skrev om. Det är ett starkt stöd för de kommentarerna som idag ges av Lars Calmfors i en kolumn i DN. Den inleds med något som borde vara mycket besvärande ord för regeringspartierna: 

Finansminister Anders Borg är alltför försiktig. Risken är att de dåliga tiderna förstärks.

Calmfors bemöter det som är grunden för Anders Borgs försiktighet när han lämnar försommarens tro på ett dubbelt så stort reformutrymme som det som nu används. I stället för 15 tror Calmfors att 30 miljarder skulle vara rimligt att använda för att inte riskera sämre tider på grund av alltför stram finanspolitik. Calmfors skriver:

Regeringen har nu valt att vara mycket försiktig med nya reformer. Man vill ha marginaler ”för att säkra att Sverige har ett handlingsutrymme att möta en kraftigare eller mer varaktig avmattning”. Det är lätt att instämma i denna målsättning. Men frågan är hur stora marginalerna bör vara.

Och Calfors lägger till:

Jag delar ändå bedömningen att finanspolitiken inte bör bli allmänt expansiv nu. Men regeringen är enligt min mening överförsiktig

Budgetens stora satsning är sänkt moms på krogen. Något hade emellertid hänt när statsråden presenterade innehållet på DN Debatt. De 5,4 miljarder som reformen kostar och med oklara jobbeffekter, blev i artikeln närmast en parantes. Kanske inte märkligt om man redan då visste att reaktionerna skulle följa i den ton som också Calmfors har:

Däremot är den permanenta sänkningen av restaurangmomsen knappast en önskvärd konjunkturpolitik (och inte heller en effektiv metod att öka sysselsättningen i ekonomin på sikt)

Det verkar såldes som tunga ekonomiska bedömare ger LOs ordförande Wanja Lundby-Wedin helt rätt i tisdagens kommentarer. Hon efterlyste satsningar på riktiga jobb och på utbildning i sin kommentar. Investeringar i infrastruktur, ett tidsbegränsat ROT-stöd också till flerfamiljshus, förbättringar av a-kassan och sänkta avgifter som ger trygghet för löntagarna, var andra inslag som LO efterlyser. I de punkterna ingår också  ett utbildningslyft för att bland annat möta sektorer med brist på arbetskraft. LO vill också ha en modern form av anställningsstöd som utformas långsiktigt, över den politiska blockgränsen.

Etiketter: ,