”Jag vill inte konkurrera med lägre lön”

avatar

LOs hemsida har nu en berättelse om Linda från Göteborg. Den är en av flera i en beskrivning som LO nu vill ge av den svenska arbetsmarknaden. Ett citat ur teten:

Att frysa, eller till och med sänka, ingångslönerna är en åtgärd som nämnts från arbetsgivarnas håll. Även om ett fast jobb naturligtvis vore drömmen, är inte Linda beredd att ta det till vilket pris som helst.

– Jag vill inte bidra till någon lönedumpning för mina arbetskamrater, säger Linda.

Jag söker på Google om detta med lönesänkningskrav som är en av helgens uppmärksammade utspel. ”Lägre löner för unga”, är en åtgärd som folkpartiets Jan Björklund tror kan vara lösningen på ungdomsarbetslösheten.  Det är samma krav som arbetsgivare ägnade sensommaren och sommaren åt att plädera för i högt tonläge.
Mitt googlande ger mig också nyheter från november 2009, bland annat i Aftonbladet. Då med centerpartiet och den nu nyvalde partiledaren Annie Lööf som har samma krav. ”Alternativet är att inte få något jobb alls”, svarar hon.

En invändning man kan ha mot att teamet Björklund/Lööf ens tar upp frågan antyds av moderaten Tomas Tobé i en kommentar i SvD:

”Jag tycker att det är viktigt att vi politiker försöker hålla oss borta från lönebildningen på arbetsmarknaden, och står upp för att det är något som ska göras av arbetsmarknadens parter.”

Helt rätt, även om Tobé sen säger sig välkomna ”förslag mot ungdomsarbetslösheten”, vilket som sagt kan ifrågasättas starkt.

Samtidigt måste man fråga sig om lönerna är förklaringen till att ungdomar ställs utanför. Har vi en arbetsmarknad som är alltför trygg och alltför välavlönad för unga?

När LO låter unga berättar om sin syn på arbetets villkor så är svaret det motsatta. Det är en kunnig och välutbildad generation som vill och kan arbeta. Men arbetslivet innebär i alltför hög utsträckning det motsatta av det lönedumpningsivrarna påstår. Det är osäkra anställningar, osäkra inkomster, osäkra scheman och osäker framtid för väldigt många unga som är en dyster del av svensk arbetsmarknad.

I våras visade LO i en ”tung rapport” på ihåligheterna i låglöneivrarnas argumentation. Det finns inget direkt samband mellan nivån på lägstalönerna och på sysselsättningsgraden för unga, är en slutsats. Läs rapporten här och se kommentaren ovan på filmen. Det vore klädsamt om teamet Björklund/Lööf dels avstod från försöken att ta över ansvar för i alla fall delar av lönebildningen på svensk arbetsmarknad.

Men det vore också en god gärning om man, innan man låter låglönekramandet ta överhanden, tog reda på basala fakta om hur verkligheten ser ut och inte minst om hur vardagen är för Sveriges unga idag.

Mer att läsa: Exp, SvD, DN, LO-tidningen, Metro,
Fler som bloggar: Martin Moberg, Camilla Wedin, Göran Johansson, Röda Berget, Peter Högberg, LO-bloggen, ”det ska löna sig att arbeta”.
LOs argument mot sänkta löner

Etiketter: ,