Låglönejobben, tillväxten och en avtalsrörelse på G

avatar

Idag kom Svenskt Näringsliv med en rapport, ”Reality Check”, om det ekonomiska läget. Redan i sammanfattningen kan man läsa: ”Andelen sysselsatta av befolkningen minskar därför nästa år. Den höga ungdomsarbetslösheten består”. Ett par andra uppgifter i rapporten markeras med ett tydligt utropstecken: ”Ökad osäkerhet håller tillbaka konsumtionen och håller sparandet högt” och ”Arbetslösheten fastnar
på 7,9 procent”. I samma läge går näringslivsföreträdare ut och fortsätter slåss för sänkta löner för unga och för alla dem som har fastnat i utanförskap och arbetslöshet. Tesen man driver har vi hört förut: ”Det är bättre med låglönejobb än att ”driva runt” i arbetslöshet”.

Lägre löner ger inte fler jobb. Lägre löner riskerar däremot att pressa ner löneläget rent allmänt och därmed minska människors utrymme att konsumera och köpa företagens produkter. Tron på lägre löner som instrument för att få fart på ekonomin förpassar samtidigt viktiga ingredienser i en bra politik, som kompetensutveckling och utbildning, in i skuggan.

Där är också politiken idag på efterkälken. Den nyligen presenterade budgeten för 2012 har mindre satsningar på bra saker som utbildning i exempelvis yrkesvux och yrkeshögskolan. Den stora ”reformen” handlade emellertid om en sänkt krogmoms för 5,4 miljarder med mycket oklara effekter på jobben.

Men lönen kan trots allt inte bara diskuteras utifrån det stora nationalekonomiska perspektivet. Lönen avgör människors möjligheter att försörja sig, att bilda familj, att uppleva saker i form av kultur, nöjen och resor. Skiljer lönerna alltför mycket så skiljer också människors levnadsvillkor. Därför är det för alla som strävar efter ett verkligt jämlikt och jämställt samhälle viktigt att stötta kraven som nu ligger till grund inför avtalsrörelsen. Rättvisare löner och ett mer jämställt arbetsliv till exempel. Sett med de glasögonen leder arbetsgivarnas krav på sänkta löner i helt fel riktning.

Mer:   Svd om lägre ungdomslöner, DN ”The Viktor Report” om gratisarbetslinjen. LO-tidningen, Jytte Guteland, SvT Debatt.
Bloggar: Göran Johansson, Martin Moberg, Peter Andersson, Henkas blogg, Löntagarbloggen, Utredarna, Ett hjärta rött,

Etiketter: ,