Ny statistik stärker LO-kravet på jämställdhetssatsningar

avatar

[uppdaterad]  Se morgonens inslag i SvTs Rapport där LOs avtalssekreterare Per Bardh kommenterar ny statistik om löneskillnader mellan kvinnor och män. Statistik som verkligen motiverar de särskilda krav som LO ställer om en riktad jämställdhetspott.

Uppdatering: I dag presenterade LO en rapport om löneutvecklingen under 2000-talet. Viktiga slutsatser är att lönerna i skuggan av finanskrisen ökade med i genomsnitt 2,2 procent år 2010. Det var den lägsta nominella löneökning som uppmätts på mycket länge. Trots detta ökade ändå reallönerna med drygt en procent. Rapporten ger två perspektiv som också bekräftar vikten i de krav som LO har formulerat inför avtalsrörelsen. Dels fortsatta löneklyftor mellan arbetare och tjänstemän. Dels ett orimligt stort glapp i lön mellan män och kvinnor:

Räknat i kronor ökade lönerna mer för tjänstemän än för arbetare. I genomsnitt ökade lönerna för en arbetare med 490 kronor och för en tjänsteman med 700 kronor. Medellönen för en arbetare är nu 22 400 kronor och för en tjänsteman 32 100 kronor. Lönegapet mellan arbetare och tjänstemän är därmed 9 700 kronor.

Även mellan kvinnor och män finns alltjämt ett stort lönegap. Medellönen för kvinnor är 25 400 kronor och för män 30 000 kronor. Bland arbetare motsvarar kvinnors medellön 88 procent av männens medellön. Bland tjänstemän är motsvarande siffra 79 procent.

LOs avtalssekreterare Per Bardh kommenterar rapporten med följande ord:

– De senaste årens satsning som LO-förbunden gemensamt gjort på kvinnor och lågavlönade visar sig nu ge resultat även i praktiken. Kvinnorna närmar sig männen och arbetarna håller jämna steg med tjänstemännen.

Med det, avslutar Per Bardh, är det viktigt att fortsätta arbetet för jämställda och rättvisa löner.

Mer inför avtalsrörelsen på LOs hemsida.
STÖD / GILLA LOs kampanj om högre lön!

Fler som bloggar. Löntagarbloggen, Martin Moberg,
Mer att läsa: DN, SvT,

Etiketter: , ,