Regeringsförklaringen tunn om villkoren i arbetslivet

avatar

Igår hände två saker samtidigt i det politiska Sverige. Det mest uppmärksammade var förstås statsministerns presentation av sin regeringsförklaring. Den andra händelsen mycket mindre omskriven: samma regering tar initiativ till en översyn av de regler som gäller vid en tvist om uppsägning. Kostnaderna för arbetsgivaren ska sänkas, är tanken. Risken är stor att en sådan förändring ökar antalet uppsägningar utan saklig grund, eftersom kostnaden för detta reduceras. Här gäller inte den vanliga retoriken att bekämpa brott. Begås överträdelser av lagstiftningen på jobbet ska andra och mer generösa regler ge arbetsgivaren möjlighet att komma undan billigt.

Om detta och andra förhållanden, brister och utvecklingsbehov på de svenska arbetsplatserna talade Reinfeldt tyst i regeringsförklaring. För övrigt ett dokument som i tid räknat vid uppläsningen var hälften så omfattande som förra året. En arbetsbeskrivning för statsministern som är halverad i ambition, om du så vill.

Reinfeldt talade förvisso om jobben i den mening att han fortsatte retoriken om ”arbetslinjen”. Bra delar var markeringen av de funktionshindrades rätt till jobb. Bra var också att regeringen backar från tidigare försämringar av arbetsmarknadspolitiken och nu återför resurser. Det handlar om yrkesutbildning och yrkeshögskola, om arbetsförmedlingens resurser och om ett par punkter ytterligare.

Om trygghet i jobbet, om de väldigt många som sliter ut sig och inte kan jobba till pensionsåldern sades ingenting. Om de många tillfälliga anställningarna eller om den otrygghet och maktlöshet som väldigt många anställda känner på jobbet sades ingenting. Om de ofrivilliga deltiderna och rätten till heltid för många kvinnor i vård och omsorg sades ingenting. Regeringsförklaringen kunde ha varit något mer fyllig.

Mer att läsa: DN, DN2,, SvD retoriker, SvD om Reinfeldts strategi, AB; Lena Mellin, AB ledare,    Fler som bloggar  Ett hjärta rött. Pierre Ringborg, Martin MobergClaes Krantz, Krassman, HögbergAlliansfritt, TCO utredarna, Löntagarbloggen, Kommunals utredare, Göran Johansson, Peter Andersson, Peter Högberg,