Världsdag för schysta arbetsvillkor den 7 oktober

avatar

Fredagen den 7 oktober är utnämnd till den ”Världsdagen för schysta arbetsvillkor” (World day for Decent Work) Bakom kampanjdagen står Världsfacket, Europafacket och de globala branschfacken där LO och förbunden är medlemmar. Dagen har självklart också en sida på Facebook.

Runt om i världen lever löntagare i otrygghet med osäkra anställningar, inte sällan också dåligt betalda. Även i Sverige förekommer detta och de osäkra anställningarna blir allt vanligare. Inte minst drabbas ungdomar som oftast får visstidsanställningar och anställningar via bemanningsföretag. Krafter finns för att driva utvecklingen ännu längre åt det hållet med lägre löner för unga. Världsdagen blir en viktig motmanifestation där kraven bygger på de grundläggande mänskliga rättigheterna som måste gälla i arbetslivet: möjligheter att kunna försörja sig. Full sysselsättning. God arbetsmiljö.

Hur skapar vi jobb till alla och hur ser vi till att de mänskliga rättigheterna i arbetslivet följs? I takt med att arbetsmarknaden blir alltmer global är samarbetet mellan fackföreningarna avgörande för att motverka social dumpning och urholkade rättigheter.

I år driver LO dessa frågor i avtalsrörelsen. På så sätt blir världsdagen inte bara en manifestation utan också en dag som lyfter frågor som  framöver kommer att prägla avtalsrörelsen.

Världsdagen och dess tema ”schysta arbetsvillkor” uppmärksammas av LO med ett seminarium i LO-huset, Stockholm, från kl 10 den 7 oktober. Seminariet kommer att webbsändas direkt. Du har också möjlighet att delta med frågor till den panel som sätts samman inför seminariet. Adressen för dina frågor: fragapanelen@lo.se

Mer att läsa: LO-tidningen, WDDW-hemsida om dagen, LOs hemsida.

Etiketter: , , , ,