Regeringsplaner på a-kasseavgifter som sänker löner

avatar

Obligatorisk a-kassa: är det en trygg lösning för löntagarna eller möjligen en retorisk bluff? Frågan ställdes på ett seminarium i LO-huset i onsdags. (se video här) Wanja Lundby-Wedin framförde på seminariet stark kritik mot det system med olika avgifter till a-kassorna som regeringen infört. Idag betalar lågavlönade medlemmar i hotell- och restaurangfackets a-kassa 360 kronor i månaden för sin försäkring, medan högavlönade akademiker bara betalar 90 kronor i månaden.

Tanken med de orättvisa avgifterna är att de ska påverka lönebildningen. Ju högre arbetslösheten är i en bransch desto högre blir avgiften till a-kassan. Regeringens syfte är att påverka facken att ställa lägre lönekrav vid hög arbetslöshet. En idé som har visat sig svår att genomföra. Till exempel har forskaren Anders Kjellberg visat att avgifterna inte haft någon som helst effekt på lönebildningen.

Lite förvånande är det nu att läsa hur en av de medverkande på onsdagens seminarium, moderata riksdagsledamoten Katarina Brännström, säger sig tvivla på att regeringen någonsin försökt påverka lönebildningen. Regeringens tanke bakom de orättvisa a-kasseavgifterna är kanske inte så välkänd som den borde vara. Men att inte ens moderata ledamöter i arbetsmarknadsutskottet känner till syftet med avgifterna förvånar.

Så, för Katarina Brännström och alla andra som tvivlar på regeringens ambition att styra över lönebildningen kommer här två lästips.

I propositionen där man införde arbetslöshetsavgiften skrev regeringen:

”Att ersätta den förhöjda finansieringsavgiften med arbetslöshetsavgiften syftar till att ytterligare stärka drivkrafterna för en ansvarsfull löneutveckling som inte leder till arbetslöshet samt stärka incitamenten för att undvika felaktigt utbetald arbetslöshetsersättning.”

I en artikel på DN Debatt den 11 april 2008 skrev Anders Borg, Sven Otto Littorin och Cristina Husmark Pehrsson att de hoppades att den nya arbetslöshetsavgiften i a-kassan skulle påverka lönebildningen:

”Det är vår uppfattning att arbetslöshetsförsäkringen också långsiktigt ska baseras på att det finns en koppling mellan kassor och lönebildning. En tydlig koppling mellan avgifterna till en a-kassa och sysselsättningen inom området bidrar till att parterna fäster större vikt vid sysselsättning och arbetslöshet när de förhandlar löner och villkor.”

Vill man fördjupa sina kunskaper ytterligare om att just sänkta löner verkar vara en levande idé i Rosenbad så kan man också ta del av Expressens artikel från 2009 om ”den hemliga planen” och teorierna om jobbskatteavdrag, reservationslöner och nedpressade lönenivåer.

Fler som bloggarTCO, Utredarna (äldre inlägg) Göran Johansson