S-budget med klok satsning på utbildning och infrastruktur

avatar

Satsningar på skola och utbildning, järnvägar, vägar och bostäder och förslag om att stärka a-kassan. Det är punkter som LOs ordförande Wanja Lundby-Wedin lyfter fram i sin kommentar till dagens S-budget.

En punkt där LO markerar en ännu mer offensiv syn än S-budgeten handlar om det reformutrymme som används. Där upprepar man den bedömning som fanns när regeringsbudgeten lades fram och som delas av bland andra Konjunkturinstitutet. Wanja Lundby-Wedin menar att

”..utrymmet för reformer är större än vad regeringen och socialdemokraterna anger. Därför är det viktigt att se satsningarna på a-kassa och utbildning som ett första steg.”

Några punkter i förslaget:

*  En stark a-kassa som omfattar alla löntagare är en avgörande del av en väl fungerande arbetslinje. Vi föreslår i denna motion ett tak för avgiften på 120 kr i månaden och en höjd ersättningsnivån i a-kassan till 80 procent. Taket höjs till 910 kronor per dag från mars 2012. Efter 100 dagars arbetslöshet trappas taket i a-kassan ned med 150 kronor per dag.

*  Vi vill därför lagstifta om rätt till heltid och införa ett tak för allmänna visstidsanställningar. Vi avsätter också 200 miljoner kronor per år i stimulans för kommuner som ordnar barnomsorg på obekväm arbetstid.

*  Vi föreslår en kompetenskommission som ska arbeta med förbättrad matchning mellan arbetsgivarnas behov de arbetssökandes kompetens. Till sitt förfogande har de en miljard kronor för att upphandla bristyrkesutbildningar. Vi föreslår att 700 miljoner kronor omdisponeras från ineffektiva coacher till förstärkt förmedlingsverksamhet.

*  Sverige behöver en kompetensförsäkring som bygger på arbetslinjen och ger människor möjlighet att utveckla sitt kunnande.

*  Vi vill att de allra flesta ska få 80 procent i ersättning vid sjukdom. På sikt vill vi att taket ska vara tio prisbasbelopp. I ett första steg vill vi nu höja taket till åtta prisbasbelopp 2012 och 8,5 ppb 2013. Vi vill också att ersättningen ska vara 80 procent under hela sjukdomsperioden.

I kontrast till alliansregeringens tama budget där de största satsningarna handlar om en sänkt krogmoms måste dagens budgetmotion betraktas som mycket offensiv och positiv för Sverige och för svenska löntagarna. Nu tar riksdagsbehandlingen vid. Om några av punkterna överlever och blir till verklighet för svenska folket är en helt annan historia.

–  Läs hela budgetförslaget här.
–  Läs bildspelet med presentation

Mer att läsa: DN, chatt med Tommy Waidelich, DN Debatt, Ekot1, Ekot2, SvD direkt från presskonferensen, Seko, DN om vänsterpartiets förslag, IF Metall kommenterar, liksom Kommunal,

Fler som bloggar: HBT-sossen, Helene Hellmark-Knutsson, Unionen Opinion, Röda Berget, Högbergs tankar, Martin Moberg, Olas tankar, Sebastians tankar, Peter Andersson, Matilda Ernkrans,

Etiketter: , ,