Trots allt ljuspunkter och potential för starkare fack

avatar

”Mer än varannan, 57 procent, av arbetarna som står utanför facket och kan också tänka sig att gå med. Samma sak gäller hela 82 procent av dem under 25 år”.

Så citerar LO-tidningen ur en ny rapport om det fackliga medlemskapet som släpptes igår. I Röster om facket och jobbet – det fackliga medlemskapet” tas det oroande med en minskad organisationsgrad upp. Rapporten pekar på att nästan var tredje löntagare inte är med i facket.

Den främsta orsaken för att inte gå med i facket anges vara att det är för dyrt (35%). Bland dem som har lämnat facket, anger allt fler nu kostnaderna som skäl för detta. 2006 angav 17 procent detta som skäl och 2011 hade siffran stigit till 27 procent. Under samma period hade andelen som lämnade på grund av missnöje med facket minskat i motsvarande grad. LOs ordförande Wanja Lundby-Wedin noterar på LOs hemsida:

LO-facken har inte höjt medlemsavgifterna, däremot har alliansregeringen höjt avgifterna till våra a-kassor, en kostnad som vi inte kan påverka

I LO-tidningen utvecklar hon resonemanget med ett bredare perspektiv. Det finns andra förklaringar bland annat att

Vi började tappa i organisationsgrad redan i mitten av 1990-talet och det var de unga vi tappade

Där pekar Wanja på att den fackliga skolinformationen behöver förstärkas för att lägga grunden för framtiden. Det finns också med i en särskild handlingsplan som LOs repskap antog vid sitt möte igår.

En klar majoritet av LO-medlemmarna anser att det fackliga medlemskapet är av stort värde när det gäller fackliga kärnfrågor som löner, arbetsmiljö och anställningstrygghet. 80 procent anser att det ger bättre anställningstrygghet, 66 procent att det ger möjlighet att påverka arbetsmiljön och 63 procent att det ger bättre löneutveckling.

LO tar alltså medlemstappet på stort allvar och med klara ambitioner att vända utvecklingen. Redan inför årets avtalsrörelse har arbetsgivarna börjat använda de negativa trenderna som argument för att underminera arbetstagarföreträdarnas legitimitet. Men det finns, som rapporten från LO visar, mycket goda möjligheter att slå hål på den lite trista argumentationen genom fler medlemmar.

Mer att läsaDagens Arbete,
Fler som bloggar: Göran Johansson, Stora resans blogg,

Etiketter: ,