Regeringen måste agera mot avarterna i sitt eget system

avatar

December 2008: Den borgerliga alliansregeringen med stöd av miljöpartiet liberaliserar reglerna för arbetskraftsinvandring från länder utanför EU. Företag får nu själva avgöra om de har behov att gå utanför landets gränser för att ”hämta” personal. LO har varnat, utifrån en positiv syn på att andra kommer hit och jobbar, men samtidigt med att poängtera att den arbetskraft som finns i Sverige också är en resurs. LO har också påpekat att det måste säkerställas att företagen har ett behov och att det är seriöst. Arbetsmarknadsprövningen, där man väger arbetskraftsbrist och arbetsgivares lämplighet som varit en hörnsten i den svenska arbetstillståndsregleringen sedan 1967, skrotades  därmed.

November 2010: LOs ordförande Wanja Lundby-Wedin och avtalssekreterare Per Bardh skriver tillsammans med några förbundsordföranden på SvD Brännpunkt med krav på regeringen att agera:

För den arbetstagare som beviljas arbetstillstånd i Sverige är rätten att uppehålla sig här knutet till den anställning man fått. Hot om utvisning blir ett effektivt medel för oseriösa arbetsgivare att kuva arbetstagare till att inte ställa krav på bättre arbetsvillkor eller söka hjälp. Vi ser dagligen hur det leder till orimligt låga löner och arbetsvillkor som ingen borde behöva acceptera i Sverige 2010.

November 2011: SvT Rapport berättar att Migrationsverket skärper reglerna för städföretag som vill ta in arbetskraft från länder utanför EU. Polisen rapporterar om ett utbrett fusk. Arbetstillstånd har blivit handelsvara. Människor förnedras, luras och tvingas ibland arbeta under slavliknande förhållanden. Polisen konstaterar att några domar mot människosmuggling kan inte bli fallet därför att lagstiftningen inte räcker till. I samma inslag vill inte migrationsministern uttala sig.

Då, för ett år sedan, var Billströms kommentar

Oseriösa arbetsgivare har det alltid funnits och kommer alltid att finnas. Det har inget med arbetskraftsinvandringslagstiftningen att göra.

I inslaget i kommenterar Fastighetsanställdas förbund nyheten från Migrationsverket. Det är bra men räcker inte, menar man. Så sent som i början av november 2011 är regeringens besked att inget mer behövs. Och i riksdagen hänvisar Billström till att det inte kan kommenteras eftersom OECD sedan 2009 håller på att utvärdera förändringarna. Mycket olycklig inställning när det handlar om ett vedervärdigt utnyttjande av enskilda och en mörk företeelse som i alla fall jag trodde vi hade bestämt oss för att utrota i välfärdens  Sverige.

Läs mer: SvTs hemsida, DN Ekonomi, Sydsvenskan, SvDLOs hemsida om ”arbetskraftsinvandring”, Johan Lindholm, Byggnads, Lisa Pelling, migrationsforskare, på Brännpunkt,

Fler som bloggar: Tidigare inlägg på LO-bloggen av Thord Ingesson, här och här.

Etiketter: ,