Fast facklig grund och dystra arbetsgivare

avatar

LOs avtalssekreterare Per Bardh kan stå på en ganska fast plattform i avtalsrörelsen. De avtalskrav som LO gemensamt har formulerat och går fram med visar sig ha en mycket starkt stöd hos svenska folket. Det visar en undersökning som Novus har gjort och som Per Bardh idag redovisar i en artikel i LO-tidningen. Tidningen sammanfattar några punkter där en majoritet av de tillfrågade vill

– minska antalet tillfälliga anställ­ningar till förmån för fasta tjänster.
– att facket driver på för att minska löneskillnaderna generellt.
– att facket driver på för att minska löneskillnaden mellan män och kvinnor.
• Bara 17 procent av de tillfrågade tror att sänkta eller frysta löner skulle ge fler jobb.
• 69 procent tycker att anställnings­skyddet bör vara som det är i dag eller förstärkas.

Per Bardh skriver att det nu gäller att förhandla fram reallöneökningar, förändra maktbalansen på arbetsmarknaden och därmed omfördela samhällets ekonomiska resurser. Syftet med LO:s avtalskrav, påpekar han, är också att minska löneskillnaderna och öka antalet trygga anställningar.

Om avtalsrörelsens förutsättningar skriver Per Bardh:

Det är svårt att veta vad som händer med världsekonomin. Samtidigt måste fackets syn på avtalsrörelsen vara långsiktigare än börsens dagliga svängning­ar. Min personliga utgångspunkt är att det ska löna sig mer att arbeta för dem som arbetar till de sämsta villkoren

Det låter annat från den andra sidan, Svenskt Näringsliv. Argumentationen har pågått intensivt efter semestrarna och har flera led: 1) Att slå mot fackets trovärdighet, 2) Att tala för direktlönesättning chef – anställd, (utan facklig ”inblandning) och 3) Den stora dysterheten: Det är nedåt, det är utför och därför finns inte ett öre till löneökningar eller förbättringar av andra arbetsvillkor.

Följ avtalsrörelsen LOs särskilda plats på hemsidan som har rubricerats väldigt talande: ”Det ska löna sig att arbeta”. Följ också vårt Twitter från LO Sverige och på hashtaggen ”avtal12

Läs mer: LO-tidningen, LOs hemsida, DN om fackliga reaktioner på bud inom industrin, samma i SvD.
Fler som bloggar: Göran Johansson, Almegabloggen, Peter Andersson, Löntagarbloggen,
LO-bloggen om individuell lönesättning,

Etiketter: , ,