Billström fortsätter att förneka problem

avatar

Återigen stod arbetskraftsinvandringen i fokus. Såväl SR, TV4 som SVT har rapporterat om fusk, utnyttjande, slavliknande förhållanden och människohandel.

Kritiken kommer inte bara från facket utan även från den svenska gränspolisen och OECD.

Migrationsminister Billströms svar är att han redan gett Migrationsverket i uppdrag att vara uppmärksamma på skenanställningar och att det räcker för att åtgärda problemen.

Det är en lögn. Han har dragit den förr. Läs här.

Det finns helt enkelt inget nytt uppdrag till Migrationsverket.

I rapports sena kvällssändning den 6 november kl 22:55 säger migrationsministern trots det följande: ”det är viktigt att komma ihåg att migrationsverket har redan  fått ett mycket tydligt upprag från regeringens sida i sitt regleringsbrev. Och det arbetar dom efter…”

Mer än att glida på sanningen!

Dessutom, verket kan inte ändra på gällande lag. Och den ger INTE migrationsverket rätt att avslå förstagångsansökningar bara för att det luktar bedrägeri eller för att arbetsgivaren inte sköter sig som företagare.

Hör själva vad Jonas Lindgren, verksamhetschef vid Migrationsverket säger om verkets möjligheter till kontroll och möjligheter att ”vi ser ju själva att det förekommer fusk i våra ärenden men, som lagen ser ut idag, så har vi att godkänna ärenden som är kompletta kan man säga. Lagen ger oss ingen möjlighet att avslå ärenden för att vi misstänker fusk.

Så en lagändring skulle behövas här i så fall (reporterns fråga)

Ja vi tycker ju det, och vi har börjat dom samtalen med Regeringen, å har ett bra samtal där..

Billströms svar i sena rapportsändningen kl 22:55 var ”mitt svar är att det behövs ingen lagändring”

Myndigheten känner sig maktlös och vill ändrar lagen, den ansvarige ministern deklarerar att allt är under kontroll och att myndigheten har allt nödvändigt på plats.

Frågan alla ställer sig – vet minister Billström vart Norrköping ligger?

Etiketter: