Bra att Byggnads spelar in arbetsmiljöfrågor i avtalsrörelsen

avatar

På DN Debatt skriver Byggnadsarbetareförbundets Hans Tilly,  förbundsordförande och Torbjörn Johansson,  avtalssekreterare, att man nu för in arbetsmiljöfrågor och arbetsmiljöcertifiering som en del i avtalsrörelsen. En bakgrund är de uppgifter som förbundet har när det gäller olyckor på jobbet.

Varannan byggnadsarbetare är rädda för att gå till jobbet, enligt en Novisundersökning som förbundet har tagit fram.

Förra året rapporterades närmare 13 000 allvarliga olyckor och tillbud till Arbetsmiljöverket. Av dessa var 54 dödsolyckor. Mellan 2005 och 2010 skedde 78 dödsolyckor inom byggbranschen enligt Arbetsmiljöverkets statistik. Det finns också ett mörkertal när det gäller utländsk arbetskraft och de skador som de drabbas av.

Byggnads kommer därför i den pågående avtalsrörelsen att driva krav på införande av en arbetsmiljöcertifiering av arbetsplatserna. För att över huvud taget få verka inom byggbranschen måste företagen uppfylla ett antal krav när det gäller arbetsmiljön.

I artikeln ger skribenterna också den sittande alliansregeringen en känga:

Regeringen blundar för arbetsmiljöfrågorna och har inte åstadkommit mer än småduttande i tillfälliga åtgärder – inga långsiktiga eller slagkraftiga åtgärder. Regeringens kraftiga neddragningar av Arbetsmiljöverkets resurser gör att antalet inspektörer nära på halverats.

Det är helt klart att arbetsmiljökraven är något som också fler LO-medlemmar berörs av, och där Byggnads formuleringar av krav kanske kan få ”draghjälp”. Exemplet vården är ett av många, där anställda, ofta kvinnor, slits ut av ibland orimliga arbetsmiljöer, av stress och förslitningar och av en känsla av att inte räcka till trots hårt arbete.  På svenska arbetsplatser drabbas i dag alltför många av såväl olycksfall som av mer långvarig förslitning och stress. För lite görs av ”politiken” och därför är Byggnads initiativ mycket angeläget.

Etiketter: , ,