En sämre a-kassa hotar utvecklingen

avatar

För en tid sedan skrev Marika Lindgren Åsbrink ett inlägg på sin blogg, Storstad, om öppenheten i ekonomin kopplat till väl utvecklade socialförsäkringar. Utgångspunkten var Harvardprofessorn Dani Rodriks artikel Why do more open economies have bigger governments? från 1998. Som Marika skriver:

”Den visar att det finns ett starkt samband mellan offentliga utgifter och graden av öppenhet hos en ekonomi. Ju mer ett land handlar med omvärlden, desto större är staten”.

Om Rodrik slutsatser skriver Marika vidare.

”Rodrik drar av detta slutsatsen att risk kräver trygghet. I ekonomier som är öppna och därmed mer beroende av omvärlden utsätts människor för en högre grad av risk, som dock dämpas av välutvecklade socialförsäkringar. Den ökade trygghet socialförsäkringar innebär bidrar till att människor accepterar öppenhet i ekonomin. Öppenhet i ekonomin leder till att människor vill ha socialförsäkringar”.

Det har, menar Marika Lindgren Åsbrink lett till något viktigt.

En bra a-kassa och en stark arbetsmarknadspolitik (samt en rimlig sjukförsäkring, etc) är förklaringen till att svenskar och svenska fackföreningar under decennier omfamnat strukturomvandlingen istället för att, som i många andra länder, hemfalla åt protektionism. I Sverige skyddas människorna, inte jobben. Bland annat detta har gjort oss till världens tredje mest konkurrenskraftiga ekonomi

Mot den bakgrunden kan man idag känna oro när Arbetslöshetskassornas samorganisation i en rapport berättar att bara en av tio arbetslösa får 80 procents ersättning. Redan taket gör att det för många blir en lägre ersättning vid arbetslöshet. Ersättningen har dessutom förlorat i värde under åren och har inte räknats upp med inflationen. Ekot noterar på sin webbsida.

Det ger en värdeminskning med en hundralapp om dagen, eller 2000 kronor i månaden, före skatt.

– Det är inte alls djärvt att tro att den här låga nivån är en bidragande orsak till att 1,4 miljoner av arbetskraften har valt att stå utanför a-kassan, säger Melker Ödebrink, kanslichef vid A-kassornas samorganisation.

LO driver kraven på förbättringar enligt några punkter:

1. Sänk medlemsavgiften till a-kassan. 100 kr men inte mer per månad är rimligt.
2. Höj taket! De allra flesta ska få 80 procents av tidigare lön i ersättning. Taket måste också följa löneutvecklingen!
3. Omfatta betydligt fler! Även de som jobbar mindre ska kunna vara med. Krav ska vara 6 månaders jobb och minst 40 tim arbete per månad, inte som idag det dubbla
4. Inför studerandevillkor så man får ersättning i övergång studier-arbete
5. Slopa 75-dagarsregeln…för den som deltidsstämplar. Nu tar det slut efter 75 dagar och framtvingar full arbetslöshet för att få a-kassa

Det är, om man ser till innehållet i dagens rapporten, mycket välmotiverade och angelägna förslag. Det har stor betydelse för väldigt många med små marginaler. Men det har också mycket stark koppling till våra möjligheter att växa och utvecklas som nation. ”Trygga människor vågar”, och samlat skapar kombinationen trygghet, utbildning och kompetens den kraft som både har byggt Sverige historiskt och som borde gälla även idag och i framtiden.

Mer att läsa: DN, LO-tidningen, Ekot, E24, SO om rapporten, Svd,
Fler som bloggar: Leines blogg om unga på arbetsmarknaden, Per-Olof Sjöö om konkurrens och valfrihet, Carola Andersson om 75 %, Löntagarbloggen om facklig kamp i USA, Göran Johansson om krav på klädtillverkare, Camilla Wedin om avtalsrörelsen,

Etiketter: