Ett par rader om Carl B Hamiltons vildväxta tankar

avatar

Att sätta morgonkaffet i vrångstrupen- Ett talesätt som kanske blev mångas konkreta upplevelse i morse. Den som hade tillgång till Dagens Nyheter kunde läsa ett inlägg av folkpartiets Carl B Hamilton som är allt annat än faktabaserat. Här varnar fp-politikern för att pensionspengarna ska bli en facklig maktfaktor, långt starkare än dåtidens löntagarfonder, och dessutom varnas för sämre pensioner. Som ”bevis” pekar Hamilton på hur pengar förs från pensionsbolag till facken och för samtidigt ett verklighetsfrånvänt resonemang om hur tjänstepensionerna har utvecklats. Sanningen är ju att tex AMF har haft mycket en god avkastning. Ambitionen är självklart att riskminimera – inte riskmaximera!

Hamiltons tes är att Pengar till facken påverkar svensk politik. Det han i själva verket  påstår är att de 100 kronor per anställd (115 mkr) som avsätts till LO för information för privatanställda om vad kollektivavtalsförsäkringar innebär för den som blir sjuk, blir arbetsskadad, arbetslös eller till och med drabbas av dödsfall, skulle vara politisk propaganda.

LO följer här den överenskommelse som LO-Svenskt Näringsliv tecknade 1978, ett avtal som har reviderats i och med avtalspensionen. Och just där missar Carl B Hamilton att nämna att även Svenskt Näringsliv får del av informationsmedlen. Möjligen ett lite pinsamt förbiseende?

Det Hamilton slår mot är bland annat utbildningar av förtroendevalda försäkringsrådgivare eller försäkringsinformatörer som ska understödja förbunden i deras arbete att höja kunskapen om avtalsförsäkringarna hos de anställda på arbetsplatserna. Det finns i dagsläget cirka 6700 förtroendevalda försäkringsrådgivare eller försäkringsinformatörer. Ungefär 1200-1500 nyutbildas varje år.

Dessa pengar ska räcka till att informera alla anställda inom LOs kollektivavtalsområde, runt 800 000 medlemmar och totalt drygt en miljon anställda. Informationen går till alla anställda inom LOs kollektivavtalsområde, inte bara till LOs medlemmar.

AMF bloggar upplysningsvis som vad som gäller med informationspengarna, de resurser som Hamilton så grundlöst och häpnadsväckande antyder skulle slussas vidare till (S)-kansliet på Sveavägen.

 Både LO och Svenskt Näringsliv använder medlen för löpande utbildnings- och informationsinsatser inom kollektivavtalad tjänstepension.  AMF kan inte påverka användningen av medlen, men har att följa upp att pengarna används till det som de är avsatta för och att hanteringen sker enligt de lagregler som är tillämpliga i försäkrings- och aktiebolagsrätten. Uppföljningar görs löpande för att säkerställa att så är fallet. SPM-medlen är således förvaltat kapital åtskilt från AMFs sparares kapital.

När morgon har blivit kväll verkar Hamiltons inlägg vara ganska sparsamt uppmärksammat på bloggar och medier i övrigt. Möjligen ett gott tecken på läsarnas förmåga att skilja på svart och vitt och på sant och falskt.

Fler som bloggar: Utredarna, Roger Mörtvik, AB, ledarblogg, Alliansfritt,

Etiketter: ,