LO-ja till avtal om försäkringar

avatar

[uppdaterad]  LO:s styrelse godkände på måndagen ett förslag till avtal med Svenskt Näringsliv om försäkringsfrågor. Med detta kan en miljon löntagare få bättre villkor vid arbetsskada och sjukskrivning. Därtill blir det en förbättring för gravida när det gäller vad som är pensionsgrundande. Det senare är en förbättring som kan handla om 1000-tals kronor mer i månaden som avsätts till den kommande pensionen.

*  Idag får den som skadar sig på jobbet och sjukskrivs kortare tid än 15 dagar, bara 80 procent av lönen de två första veckorna. Med det nya avtalet ersätts den anställde från första sjukdagen, oavsett sjukskrivningstidens längd.

*  En arbetare som tidigare har haft en årslön över 321.000 kr, som inte längre kan jobba utan beviljas sjukersättning, får i framtiden också en ersättning även för den del av lönen som överstiger taget.

Vid sidan av de frågor som gäller försäkringar har LO och Svenskt Näringsliv tecknat en avsiktsförklaring för att tillsammans försöka finna former för en mer dynamisk arbetsmarknad. LO:s utgångspunkter är att de enskilda arbetstagarnas kompetens och efterfrågan på arbetsmarknaden i detta måste förstärkas. Motparten Svenskt Näringsliv önskar där finna lösningar som ger arbetsgivarna tillgång till den, som det heter, ”bäst lämpade personalen”. I en kommentar säger LO:s avtalssekreterare Per Bardh:

– För att ha en stark ställning och efterfrågas på arbetsmarknaden är det viktigt att arbetstagare kan vidareutvecklas i jobbet eller erbjudas utbildning inom områden som är mera efterfrågade. Den som skadas på arbetet måste dessutom erbjudas jobb snabbt och relevant rehabilitering. Det hoppas jag kunna uppnå i det arbete som vi nu ska inleda med Svenskt Näringsliv. 

Mer att läsa: LO-tidningen, LO:s hemsida, Affärsvärlden, DN, Dagens Industri, SvD,

Etiketter: ,