Svenskt Näringslivs våta dröm

avatar

Redan i augusti hade LO-bloggen anledning att kommentera Svenskt Näringslivs krav på individuell lönesättning. Denna näringslivets våta dröm är att man som anställd själv fixar lönen i samtal med chefen. Några fackliga organisationer behövs inte. Underförstått ska alla löntagare tjäna på detta. Då kommer arbetsprestationer att belönas när välvilliga företrädare för företaget har lyssnat på sakliga argument.

Detta som på ytan kan låta trevligt, gulligt och som ett win-win-system för alla ska ersätta dagens modell där svenska löntagare förhandlar tillsammans genom fackliga organisationer som därmed blir lite starkare gentemot den makt som finns hos arbetsgivaren.

Finns det någon anledning att gå arbetsgivarnas drömmar till mötes?

Nej. Till och med Svenskt Näringslivs egna undersökningar visar att svenska löntagare vill kunna påverka sin lön men samtidigt att man ser det fackliga stödet som oerhört viktigt. 28 procent av LO-medlemmarna vill enligt en undersökning att lönen ska sättas av dem själva och chefen. 42 procent vill att lönen ska sättas mellan dem och chefen, med fackets stöd. Just så fungerar också lönesättningen för många LO-medlemmar. I en Demoskop-mätning, också beställd av SN, sa LOs medlemmar så här om önskat stöd.

Mellan mig och min chef: 28 procent
Mellan mig och min chef, men med stöd av facket: 42 procent
Mellan det lokala facket och företaget: 11 procent
Av det centrala kollektivavtalet: 13 procent
På annat sätt, nämligen: 1 procent
Vet ej/Ej svar: 6 procent

Här ville alltså 66 procent ha ett fackligt stöd i löneförhandlingen.

LO och dess förbund går nu ut i en lång avtalsrörelse med viktiga krav för medlemmarna. Trygga jobb, löner som gör att det lönar sig att arbeta och minskade löneklyftor är några av dessa. Att trolla bort fokuset från detta och i stället lägga kraften på att prata förhandlingsmodeller är möjligen spännande för några initierade men knappast för alla de medlemmar som nu förväntar sig att man jobbar för deras bästa – för deras lön och arbetsvillkor!

Det blir närmast absurt att då, som ett eko från Svenskt Näringslivs hus på Storgatan, Östermalm, höra Ledarna – de lönesättande cheferna själva- driva sin kampanj som möjligen kan rubriceras ”sköt din lön själv”. Den får säkert guldstjärna av arbetsgivarna men knappast av svenska löntagare. Eller som Unionens förhandlingschef Niklas Hjert uttrycker detLedarna är naiva och de är ute och cyklar.

Mer att läsa: Aftonbladet, Ledarna. Dagens Arbete,
Fler som bloggar: Göran Johansson, Ledarnas Chefsblogg, Camilla Wedin, AB Lönebloggen,
Lyssna på debatt i SR med bland andra Wanja Lundby-Wedin om ämnet.

Etiketter: , , ,

Landsorganisationen i Sverige · Barnhusgatan 18, 105 53 Stockholm · Tel 08-796 25 00 · Fax 08-796 25 17 · Organisationsnummer 802001-9769