Trefasare och fler unga förtidspensionärer när jobbpolitiken förfaller

avatar

Idag skriver fyra LO-kollegor/utredare i Dagens Arena om något man kan beteckna som den svenska arbetsmarknadspolitikens förfall. Det är en i raden av granskningar som visar att talet om ”arbetslinjen” möjligen är kraftfull retorik men mycket lite praktik. Nyligen granskade SvD hur det gick med vallöftet om jobben, ett föga smickrande betyg till den förda politiken. Nyligen sågades också alliansens teorier om att försämringar i a-kassan ger något gott.

LO-utredarna visar i sitt debattinlägg på ett alternativ till den svaga arbetslinje som nu gäller. Basen handlar om en aktiv ekonomisk politik, om utbildningspolitik och en arbetsmarknadspolitik med bra arbetslöshetsförsäkring och ”kvalitativa, rustande program. För den sistnämnda framhåller man fyra typer av insatser som fungerar, ”givet att de är väl utformade och kommer arbetssökande till del tidigt, utifrån individuella behov.”

1. Förmedlingsverksamhet. Studie- och yrkesvägledning, kartläggning av tidigare utbildning och erfarenheter och krav på kvalitativt jobbsökande är exempel på viktiga inslag i förmedlingsverksamheten. Det är också goda arbetsgivarkontakter.

2. Praktik. Praktikplatser av hög kvalitet fungerar i första hand för nytillträdande grupper med liten eller ingen arbetslivserfarenhet. För att få hög kvalitet på praktikplatser behövs dock tydliga krav på handledning och vad man ska lära sig.

3. Arbetsmarknadsutbildning. För en effektiv omskolning och omställning är arbetsmarknadsutbildningen ett centralt verktyg i arbetsmarknadspolitiken. Antalet platser, inklusive förberedande utbildning, är i dag alltför få.

4. Subventionerade anställningar. Med den kraftiga höjningen av antalet platser inom fas 3 har det blivit uppenbart att många arbetsgivare/anordnare föredrar en fas 3-placering framför andra subventionerade anställningar. Fas 3-placering är ekonomiskt gynnsamma för arbetsgivare/anordnare och ger ersättning om nära 5 000 kr per deltagare och månad.

I artikeln skåpar LO-utredarna mycket välmotiverat ut regeringens bedrövliga insats, ”FAS3” och skriver:

Den inriktning på subventionerad sysselsättning som fas 3 och nystartsjobben innebär, medverkar till att dumpa villkor på arbetsmarknaden. LO vill därför se en avveckling av fas 3 och en utbyggnad och samordning av de subventionerade anställningsstöden.

Som av en händelse kommer samma dag i DN ett ytterligare kvitto på att politiken inte fungerar. Den parlamentariska Socialförsäkringsutredningen visar i en rapport på en dramatisk ökning av antalet unga mellan 20-24 år som förtidspensioneras. Det nya namnet ”aktivitetsersättning” kan inte gömma undan denna över 80 procent stora ökning av unga som har ställts vid sidan av arbetsmarknaden under de senaste åtta åren.

Det är kanske inte konstigt att finansminister Anders Borg nu bjuder in arbetsmarknadens parter till ”kafferep” för att få tips om hur man pressar ner arbetslöshet. Frågan är väl vad resultatet blir av dessa samtal. När Borg nämnde att en inbjudan var på gång uppgav han att högre a-kassa var en tänkbar del i en uppgörelse  men bara om parterna accepterar ett antal andra inslag i det som regeringen själv tror är jobbskapande. De historiska erfarenheterna borde medföra att ”någon” hissar tydligt varningsflagg inför vad som kan komma. Sänkt krogmoms är för övrigt redan lanserat.

Mer att läsa: Ekot, AB,  SvD, Kommunalarbetaren,

Fler som bloggar: Ylva JohanssonRoger Jönsson, Peter Andersson om unga förtidspensionärer, Lönebloggen om Anders Borgs ”kafferep” och på samma tema skriver Göran JohanssonLeine Johansson om arbetsmarknadspolitikens problem och samma tema har Lasses blogg och Ya(s)minaren, Carola Andersson om sänkningar, Camilla Wedin om Las-förhandlingar, Fasan, Martin Moberg om Fas 3.

Etiketter: , ,