Fatta! Låga löner ger inte fler jobb!

avatar

Det är lite av en högerns samling vi nu ser kring krav på låga löner för en del och låga eller inga löneökningar för andra. I förra veckan var det moderatledaren och statsministern som uttryckte stolthet över systemet med arbetskraftsinvandring utan att ta de avarter som nu polis, fack och Migrationsverket rapporterar om på allvar. På detta svarade LO-bloggen. Idag fortsätter folkpartiet på Aftonbladet Debatt sin kampanj, som delas av andra allianspartier, för låga löner för ungdomar. Där används arbetslösheten som argument för att pressa ner lönerna. ”Det är bättre med en inledningsvis lägre lön än inget jobb alls,” menar folkpartiet.

Så blev farhågorna besannade om att arbetslösheten som i sig är ett otroligt slöseri med människors kraft och vilja till insatser i stället blir ett vapen i händerna på det näringsliv som gärna ser högre aktieutdelningar men hävdar ”noll” när det gäller löner. Just den aktören har, ska sägas, till skillnad från politiken, en självklar roll när det gäller lönebildningen. Oavsett budskapet.

Det finns i resonemanget en brist på ”evidens,” det vill säga avsaknad av forskning som bekräftar att låga löner ger fler jobb. Det är snarare tvärt om. Inget företag anställer personer som saknar kunskap och kvalifikationer bara för att det blir billigare att anställa. Det visar exempel från Nederländerna. Kraven på sänkta ingångslöner är insvepta i en påstådd välvilja om svaga grupper på arbetsmarknaden. Det är inte troligt att ungdomar som har svårt att hitta arbete får det lättare bara för lönenivån blir lägre. Istället kommer allas löner på sikt att sjunka. Utöver själva lönefrågan är det en trist verklighet att många unga idag också drabbas av sämre villkor i övrigt när de möter arbetsmarknaden. I folkpartiets Sverige läggs således lägre löner till som ytterligare en börda på de unga.

I debattinläggen finns också en orimlig kollektivisering. Unga ses som en stor grupp som ska ha samma, sämre villkor, oavsett individuella prestationer. Debatten ger också uttryck för en negativ ålderssyn där inte det jobb man faktiskt gör ska betalas eller där kvalifikationer och kunnande ska belönas utan enbart det faktum att man är ung straffas.

Svensk fackföreningsrörelse är med internationella mått mätt en stark rörelse. Det behövs när nu både den politiska och den ekonomiska högern samlas som en man (och färre kvinnor…) för att hålla tillbaka krav på rättvisare löner och för mer av tillväxtens frukter till de som arbetar ihop den. 

Fler som bloggar: Tord Oscarsson, Göran Johansson, Röda Berget, Utredarna om arbetsrätten

Etiketter: , , ,