Industriavtal och därmed också försäkringsavtal i hamn

avatar

Igår slöt parterna inom industrin ett nytt avtal. IFMetall, GS och Livs kan med detta berätta för sina medlemmar om ett avtal som höjer lönerna från den 1 februari 2012 med 3 procent. Avtalet gäller till den 31 mars 2013.

I en kommentar till uppgörelsen säger LOs ordförande Wanja Lundby-Wedin:

Vi konstaterar att fack och arbetsgivare inom industrin är eniga om en preliminär uppgörelse som höjer lönerna från den 1 februari 2012 med 3 procent och att avtalet ska gälla till den 31 mars 2013. I och med denna avtalsperiod hamnar facken inom industrin i fas med övriga LO-förbund. Det blir en styrka till nästa förhandlingsrunda 2013.

Det finns en del intressanta tankar man får efter uppgörelsen. Det handlar om att en uppgörelse faktiskt var möjlig, trots de inledande tongångarna som arbetsgivarna förmedlade från sensommaren. Något centralt avtal var då inte bra, löner skulle sättas mellan chef och företag. Det fanns i nuvarande ekonomiska läge i princip noll kronor till förbättringar av lönerna och det var mörkt och eländigt. Idag på morgonen vänder börsen uppåt och ett avtal har faktiskt träffats som förhandlarna bedömer ger förutsättningar för reallöneökningar under 2012.

Ett annat perspektiv är hur avtalet bidrar till att minska de löneklyftor som växt i Sverige. SvTs Rapport uppger att det i ”rena pengar i snitt blir ”drygt 700 mer per månad (730) för en Metallarbetare anställd i Teknikföretagen. För en tjänsteman i Unionen är snittlönen cirka 32 000 kronor i månaden. Det innebär att tre procent ger knappt 1000 mer per månad.” Procentmodellen ger således tjänstemannen knappt 300 mer per månad. Den minskning av löneskillnaderna som så många ställer upp på och önskar blir möjligtvis inte verklighet när ”procenten” får avgöra.

En följd av industrins uppgörelse är oerhört viktigt för hela ”LO-kollektivet”. Det avtal om försäkringar som slöts tidigare mellan LO och Svenskt Näringsliv förutsatte en uppgörelse inom industrin. Därmed är viktiga förbättringar nu ett faktum och det handlar bland annat om rätt till 100 procent av lönen från första dagen vid arbetsskada, höjd kompensation vid sjukersättning och bättre pensionsvillkor för gravida.

Mer att läsa: Aftonbladet, DN, LO-tidningen, SvD, LO.se, Ekot, IF Metall, GS, Livs,
Fler som bloggar: Leines blogg, Camilla Wedin, Göran Johansson, Näringslivsbloggen, Civilekonombloggen, Unionen Opinion,