Regeringsväckarklockan har skrällt om arbetslösheten

avatar

[uppdaterad] Det hörs ett uppvaknandets ”gäsp” från regeringen om ungdomsarbetslösheten. Det är utmärkt att arbetsmarknadsminister Hillevi Engström idag tar upp frågan om arbetslösheten hos de unga som står längst ifrån arbetsmarknaden. Hon gör det i ett inlägg på Brännpunkt i SvD, med budskapet att regeringen nu har sett att alltför många unga inte får jobb.

Med nya regler vill regeringen ge Arbetsförmedlingen i uppgift att på ”ett tidigt stadium identifiera de ungdomar som bedöms riskera långvarig arbetslöshet, med hjälp av så kallad profilering. Detta ska möjliggöra tidiga och mer effektiva insatser från Arbetsförmedlingen. Framförallt kommer det att handla om praktik där dessa många gånger studiesvaga ungdomar kan få en starkare anknytning till arbetsmarknaden genom referenser och arbetslivserfarenhet.

Bättre sent än aldrig, sägs det och visst stämmer det i det här fallet. Läget kunde ha varit bättre mycket för många unga om man hade lyssnat på förslagen från bland andra LO lite tidigare. Färre unga hade kunnat gå arbetslösa om man från allianspartiernas sida inte så envist hade dröjt sig kvar vid att sänkta löner för unga var den enda vägen. Fler unga kunde ha haft jobb om man på ett tidigare stadium hade satsat på utbildning och praktik, inte som man gjorde när höstbudgeten presenterades, så ivrigt bitit sig fast i tron att sänkt krogmoms är lyftet för jobben.

Från LOs sida har vi med jämna mellanrum pekat på hur viktigt det är med en aktiv ekonomisk politik för att stimulera en hög och jämn efterfrågan på arbetskraft, en bättre utbildningspolitik och en arbetsmarknadspolitik där en bra arbetslöshetsförsäkring och kvalitativa, rustande program är självklarheter. I den länkade artikeln till Dagens arbete pekar också LOs utredare på fyra verksamma insatser:

1. Förmedlingsverksamhet. Studie- och yrkesvägledning, kartläggning av tidigare utbildning och erfarenheter och krav på kvalitativt jobbsökande är exempel på viktiga inslag i förmedlingsverksamheten. Det är också goda arbetsgivarkontakter.

2. Praktik. Praktikplatser av hög kvalitet fungerar i första hand för nytillträdande grupper med liten eller ingen arbetslivserfarenhet. För att få hög kvalitet på praktikplatser behövs dock tydliga krav på handledning och vad man ska lära sig.

3. Arbetsmarknadsutbildning. För en effektiv omskolning och omställning är arbetsmarknadsutbildningen ett centralt verktyg i arbetsmarknadspolitiken. Antalet platser, inklusive förberedande utbildning, är i dag alltför få.

4. Subventionerade anställningar. Här har regeringen haft fel fokus. Den som är i den usla åtgärden fas 3:are får varken kollektivavtalad lön eller försäkringsskydd utan har som bäst aktivitetsstöd på 65 procents ersättningsnivå. De uppgifter som utförs i fas 3 ska inte heller likna ett ”riktigt” arbete. Det gör att fas 3 är sämre än både praktikplatser och anställningsstöd. Aftonbladets Daniel Swedin skriver om åtgärden:

I går avslöjade Ekot att av de nästan 10 000 som gick in i Fas 3 för två år sedan är drygt 6 000 fortfarande kvar. 16 procent har fått ett nytt jobb, men de allra flesta av dessa har då också någon sorts lönebidrag.

Väckarklockan verkar nu äntligen ha ringt i Rosenbad och den har skrällt till om alltför många unga arbetslösa. Hoppas nu bara att regeringen inte somnar om.

Mer att läsa:  Aftonbladet om en arbetslinje ur fas. Ylva Johansson replik i SvD.
Fler som bloggar: Löntagarbloggen om Fas 3, Röda Berget om SAAB-konkursen och regeringen, Roger Berzell om arbetslösheten

Etiketter: ,