Hård LO-kritik mot FAS 3 i ny granskning

avatar


Idag
presenterade LO sin rapport om FAS 3. Eller som det nu heter i regeringskretsen, ”Sysselsättningsfasen”. Men hur mycket man än vrider och vänder på begreppen så blir inte insatsen som sådan ett ögonblick bättre. LO skriver i rapporten:

”Programmet erbjuder inte möjlighet för arbetslösa att förvärva kunskaper och färdigheter som är efterfrågade av arbetsgivare. Långtidsarbetslösa som deltar i fas 3 får i stället för kompetenshöjande insatser utföra konstgjorda arbetsuppgifter, vilket kan försvåra övergången till ett vanligt arbete. Endast 15 procent av alla som har deltagit i fas 3 har lämnat programmet för arbete eller utbildning. Därutöver har utformningen av programmet i kombination med otillräckliga kontroller frambringat en risk för att oseriösa anordnare bygger upp eller utökar sina verksamheter enbart i syfte att erhålla bidrag från staten för en oavlönad personalstyrka.”

Under seminariet medverkade LOs ordförande Wanja Lundby-Wedin. Hon inledde med att påminna om hur dåtidens AK-arbeten utsattes för kritik från arbetarrörelsen och så småningom förändrades till beredskapsarbeten. Då blev villkoren trots allt bättre även om arbetsuppgifterna kunde påminna om de gamla systemet. Översatt till kritiken av FAS 3 menade Wanja att man alltid måste tänka ”aktivitet” i jobbpolitiken. Människor ska rustas för de nya jobben genom utbildning eller praktik. Det ska gäller alla, också de som har en funktionsnedsättning. Och kan du inte ge 100 procent så är det en viktig del av vår välfärd att ge stöd till den typen av insatser.

Vår kritik gäller den bristande kvalitet som insatsen har, betonade hon. Ett exempel var att arbetssökandet sätts som första punkt i stället för en konkretare aktivitet och kompetensförstärkning.  Den som kommer in i Fas 3 har 750 dagar eller 150 veckor av arbetslöshet bakom sig. Trots att det rimligen då finns en bred kunskap om hur man söker jobb efter så lång tid som arbetslös är 71 procent av dem som finns i FAS 3 i jobbsökaraktiviteter.

Under seminariet medverkade också regeringens företrädare, statssekreterare Bettina Kashefi. Beskedet från henne var att det inte finns någon begränsning i hur omfattande som insatsen FAS 3 kan växa. ”Det finns ingen bättre arbetsmarknadspolitik” menade hon.

LOs egna förslag för att rycka upp arbetsmarknadspolitiken handlar om höjda ersättningar till de som deltar. Förutom det finns ett antal punkter.

* Deltagare som för närvarande befinner sig i fas 3 bör i stället beredas plats inom andra arbetsmarknadspolitiska program, främst med fokus på subventionerade anställningar.

• LO anser att behovsorienterade individuella bedömningar bör ligga till grund för anvisningen till arbetsmarknadspolitiska program så att rätt person hamnar i rätt program.

• Arbetsmarknadspolitikens huvudinriktning för personer med långa arbetslöshetstider bakom sig bör skifta från den ensidiga fokuseringen på jobbcoaching till fler kompetenshöjande insatser.

• Det behövs kvalitativa insatser tidigt under arbetslösheten i syfte att minska tillströmningen till långtidsarbetslöshet.

• LOs och övriga fackliga organisationers unika kunskaper om arbetsmarknadens funktionssätt måste begagnas genom ett mer slagkraftigt samrådsförfarande som innebär att Arbetsförmedlingen rådgör med berörd arbetstagarorganisation innan en person anvisas ett program som är förlagd till en arbetsplats.

Mer att läsaLänk till rapporten, Regeringens OH-bilder, LO-tidningen, LO-tidningen om LOs analyser, Se webb-TV direkt från seminariet,

Fler som bloggar: Peter Andersson, kommunals utredare, Claes Krantz, Martin Moberg,

Etiketter: , , ,