Vem är Olli Rehn?

avatar

Frågan är inte min egen utan Belgiens näringsminister Paul Magnette. Bakgrunden är det inom EU antagna lagstiftningspaketet för ekonomisk styrning, det så kallade 6-packet.

Lagstiftningen började gälla från den 13 december 2011 och Belgien har nu som första land fått känna av dess effekter.

Magnette menar att Belgien accepterar det faktum att de är tvungna att minska sin statsskuld men metoden för att åstadkomma detta måste vara en nationell angelägenhet. Kommissionen saknar den nödvändiga demokratiska legitimiteten för att göra detta. För att använda Magnettes egna ord: ”Vem vet vem Olli Rehn är?”

Känns argumentationen igen så kan det vara för att ni läste mina kollegor Claes-Mikael Jonssons och Monika Arvidssons debattartikel i SvD inför antagandet av 6-packet.

De lyfter i artikeln fram de problem som Belgien nu konfronteras med:

”Budgetdisciplin måste väga tungt. Om detta är de flesta bedömare överens. Men en hållbar finanspolitik bygger inte enbart på strama budgetramar, utan också på investeringar för jobb och tillväxt. Det kräver ett nationellt handlingsutrymme för den ekonomiska politiken.

Hur vi i Europa använder våra offentliga medel är inte politiskt neutrala beslut. Finanspolitiken varierar – och måste av demokratiskäl tillåtas göra så – beroende på regeringars politiska färg och medlemsländernas val av samhällsmodell.

Välfärdsstaten och marknadsekonomin är framgångar som reflekterar folkviljan. Kommissionens förslag begränsar dock medborgarnas möjlighet att värna och utveckla detta på nationell nivå.”

Olli Rehn, som för övrigt är finsk EU-kommissionär med ansvar för ekonomiska och monetära frågor, har tidigare talat om att medlemsstaterna underskattat styrkan i lagstiftningsförslagen. Det verkar som att han fått rätt på den punkten. Olli Rehns chef och kommissionens ordförande Jose Manuel Barroso har tidigare liknat det vid en tyst revolution.