Volvo mot IF Metall i arbetsdomstolen

avatar

Idag startar en förhandling i Arbetsdomstolen, (Mål Nr. A 115/11 och A 155/11 (3:1) som på många sätt är principiellt mycket viktig. Det är IF Metall som har stämt företaget Volvo Powertrain för brott mot medbestämmandelagen (MBL). Företaget vill inte förhandla om antalet personer som tas in från bemanningsföretag utan vill bara förhandla om lösa, egna prognoser för antalet. Därför sade man upp det lokala bemanningsavtalet.

Det duger inte, menar IF Metall, som förvisso pekar på bemanningsföretagens viktiga roll när det handlar om arbetstoppar och tillfälliga behov. Men en helt annan sak är dagens utveckling där inhyrd personal ersätter fast anställda. En utveckling som leder till mer av otrygghet för människor som får svårt att planera för sina liv och sin försörjning. Tillsammans med LO-TCO Rättsskydd stämmer nu IF Metall företaget Volvo Powertrain på ett högt skadestånd, 4 miljoner kronor. Beloppet är en markering av att man ser frågan som mycket allvarlig.

Så är det förstås om man ”enbart” ser till företaget som nu är aktuellt. Men hela saken kan ses med vidare blick än så. Över hela arbetsmarknaden är otrygga anställningar och därmed otrygg försörjning för många ett växande problem. Samtidigt har politiken ”satt åt” den som blir arbetslös. Inte bara med sänkta ersättningar i a-kassan. Det handlar också om att arbetsmarknadspolitiken i stort har urholkats och att vi i stället har fått oerhört mycket sämre lösningar som FAS 3.

Lägg sedan på sådant som arbetsgivarnas allt högljuddare tal om att ”facket inte behövs” när lönen ska sättas, förslag att mildra straff för arbetsmiljöbrott och att lätta på reglerna för ”mindre företag” , talet om att sämre anställningstrygghet ger nya jobb, pratet om lägre löner för att ge unga jobb och en del annat. Bilden blir ganska tydlig av en maktsförskjutning till arbetsgivarnas sida och en samtidigt försvagning av löntagarnas möjligheter att hävda sina rättigheter. Avgörandet av målet IF Metall mot Volvo Powertrain kan stå för mycket mer än ett i och för sig allvarligt brott mot medbestämmandelagen.

Mer att läsaSR P4 Skaraborg, GP, debattartikel från IF Metall,
Fler som bloggar: Göran Johansson, Kaj Raving,

Etiketter: ,