Folkpartiet om ungdomar och kraftigt sänkta löner

avatar

Folkpartiet har ”kommit ut” på allvar. Förr flummades det och talades diffust om det. Men efter att under lång tid talat om nödvändigheten av ”lägre ingångslöner” har Folkpartiet i Sollentuna blivit mer konkreta. 75 procent av lägstalönen, det är vad en ung person ska tjäna, tycker man. Nu är det ett förslag i just Sollentuna. Men initiativtagaren Lennart Gabrielsson är också vice ordförande i Sveriges Kommuner och landsting. Där vill han nu få spridning på sin och partiets tankar.

Det är på många sätt ett trist, bakåtsträvande och skadligt förslag som folkpartiet lägger fram. För det första saknas grund för att lägre löner ger fler jobb. Skulle det stämma så vore ungdomsarbetslösheten mycket lägre redan idag. I många avtal finns lägre löner i början av en karriär, något som utan tvekan är något som berör unga. När man därtill räknar på lönerkostnader totalt, det vill säga också arbetsgivaravgifter och avtalsförsäkringar, skiljer det redan i dag i kostnader. 2009 var exempelvis lönekostnaden för en anställd över 25 år i LO-avtalen 27.334 kronor per månad medan det för en under 25 år var 23.120. Det ger en 18 procent högre lönekostnad för arbetsgivaren för en person över 25 jämfört med en yngre på lägstalön.

Folkpartiets förslag riskerar att pressa ner lönerna i stort. Och rimligen borde partiet återkomma med fler förslag i samma riktning om nu deras huvudtes skulle stämma. Att 400.000 arbetslösa i stället borde få jobba säger sig de flesta ställa upp på. Men om man har inställningen att lägre löner ger jobb så borde den teorin gälla hela arbetsmarknaden. Därmed glider Sverige också bort från den svenska modellen med ansvar hos parterna att sätta löner och ta ansvar för lönebildningen. I stället är det politiska företrädare i exempelvis Folkpartiet som ska bedöma utrymme och sätta löner. Det känns orimligt!

Det finns också något med förslaget som borde framkalla andra, skarpa reaktioner. Själva sättet att argumentera upprör. Partiet pekar på den arbetslösa unga och säger: ”om man inte har jobb och inte får 75 procent av lägstalönen då får man ingen lön alls, och det är ännu mindre.”

Ytterligare skäl finns för skarp kritik. Ett av de hinder som möter unga när de tar steget ut på arbetsmarknaden är otrygga arbeten. I Folkpartiets förslag ska, enligt Ekot, den anställningen ges ett år i taget. Därmed skulle ett stort problem redan idag för unga förstärkas med Fp-förslaget. Ett gott råd är att snabbt som ögat dumpa detsamma där det hör hemma.

Mer att läsa: Ekot, SvD, DN, LO; rapport med analys av Lägstlöner, lönespridning och arbetslöshet bland unga vuxna”,
Fler som bloggar: Löntagarbloggen, Peter Andersson, Martin Moberg, Stora Resan/Victor Harju,

Etiketter: ,