Fler arbetslösa, fler i barnfattigdom och en utveckling i fel riktning

avatar

En onsdag med nya, dystra siffror om arbetslösheten i Sverige. Dagens rapport från Arbetsförmedlingen visar att det i slutet av februari var 404 000 personer eller 8,7 procent av arbetskraften som var inskrivna som arbetslösa. Det är en ökning med 4.000 personer jämfört med motsvarande månad i förra året. 219 755 personer var öppet arbetslösa vid månadens slut mot 215 663 år 2011. Samtidigt deltog 184 512 personer i program med aktivitetsstöd, att jämföra med förra års siffra 184 657.  ”Det är nu tydligt att vi har den starka utvecklingen på arbetsmarknaden bakom oss”, noterar förmedlingens analyschef.

Utgifterna för socialbidrag ökade med totalt runt 20 procent under 2009 och 2010. Under 2011 begränsades ökningen till två procent, men hälften av kommunerna har ökat sina utbetalningar under året. Ensamstående kvinnor med barn är överrepresenterade, liksom unga biståndsmottagare; 24 procent av ensamstående kvinnor med barn jämfört med 6,5 procent av hushållen totalt. Av det totala antalet vuxna mottagare var 40 procent 18-29 år.

Två av tre heltidsarbetslösa får ingen arbetslöshetsersättning alls och är hänvisade till att leva på socialbidrag, välgörenhet eller förlita sig på stöd från familjen. Det vanligast förekommande försörjningshindret för dem som 2010 fick socialbidrag var relaterat till arbetslöshet, drygt 106 500 personer (38 procent). Samtidigt är det allt fler som söker, men nekas socialbidrag på grund av att de har tillgångar som måste avyttras innan de kan få stöd. Det handlar bl a om nya grupper som söker sig till kommunernas socialtjänst för att få ekonomiskt bistånd vid arbetslöshet.

Den negativa utvecklingen ”kokar ner” till en verkligt svår situation för många hushåll och familjer. Dagens rapport om barnfattigdomen i Sverige från Rädda Barnen bekräftar bilden. På sin hemsida skriver man att:

”Under 2009 levde 248 000 barn i fattigdom – det vill säga 13 procent av alla barn i Sverige. Rädda Barnens nionde rapport om barnfattigdomen, Barnfattigdomen i Sverige 2012, visar att den ökning som syntes i förra årets rapport fortsätter. Efter att stadigt ha minskat från nittiotalets krisår fram till 2007, började barnfattigdomen åter öka under 2008 och 2009.”

Det behövs en skarp och en förändrad politik från kommuner, landsting och riksdagen för att kunna möta de utmaningar som de växande klyftorna skapar. Det handlar självfallet om en verkligt fungerande jobbpolitik och om en återupprättad arbetsmarknadspolitik. Det handlar också om att förbättra a-kassan och sjukförsäkringen. Det är politikens uppgift. Men självklart kan många hushålls livssituation förbättras om lönerna blir lite bättre och, inte minst för många kvinnor i låglönejobb, om de krav som LO-förbunden i ”samordningen” nu ställer på särskilda jämställdhetssatsningar kan bli verklighet. Där ligger också frågan om att tillfälliga anställningar skapar otrygghet och ekonomiska påfrestningar på många hushåll. Att driva på för att få fler trygga anställningar och färre tillfälliga och osäkra är viktigt.

Ytterst handlar det om vilket Sverige vi vill leva i. LO startar inom kort en kampanj på temat ”Mitt Sverige”. Inte minst i de sociala medierna vill vi få till stånd diskussioner och få del av människors tankar och förslag om hur Sverige kan vända utvecklingen. Från idag ett land som för många är alltför kallt till mer av värme och sammanhållning.

Mer på Facebook om kampanjen.

Etiketter: , , , , ,