LO-kongressen i halvtid

avatar

Klockan är strax före tio på lördagskvällen. Melodifestivalen har pågått ett tag och för väldigt många i Sverige är fokuset just nu på Loreens insats i tävlingen. På LOs kongressen i Stockholm som nu har pågått i nära 13 timmar, har Karl-Petter Thorwaldsson från IF Metall valts till ny LO-ordförande efter Wanja Lundby-Wedin. Till sin hjälp i LO-ledningen får ”Kålle” också Tobias Baudin från Kommunal och Ingela Edlund från Seko, som förste- respektive andre- viceordförande. Därtill väljer kongressen senare också avtalssekreterare.

I ett längre tal på söndagen kl 16.30 ska den nya LO-ordföranden staka ut den väg han ser för LO-familjen framöver. En del signaler gavs i det korta tacktalet idag. Det handlar om jobben och kampen mot arbetslösheten. ”Massarbetslösheten” börjar ju, om man ska tro finansminister Anders Borg, redan vid lägre arbetslöshetsnivåer än idag. 384 000 går arbetslösa och LO ska ta fighten mot den och driva på för en offensiv politik för jobb.

Där var Karl-Petter också självkritisk. Arbetarrörelsen har inte lyckats ge tillräckligt bra svar på hur full sysselsättning ska uppnås, menade han. LO ska bli en stark röst i den debatten. Två ytterligare punkter fanns med i tackorden: kampen för välfärden och organiseringen/medlemsvärvningen.

Även under kongressens beslutspunkter har jobbfrågan varit uppe under dagen, med krav på förstärkningar av arbetsmarknadspolitiken och avveckling av åtgärder som FAS 3. Även på området ekonomisk politik finns jobbperspektivet med, bland annat med förslag om större marginaler i statens budget för att kunna sätta in arbetsmarknadsåtgärder.

En annan tung fråga var lönebildning och lönepolitik. LO kommer att ta initiativ till en bred diskussion om lönefrågor i hela fackföreningsrörelsen. Att bekämpa värdediskriminering som medför att kvinnor tjänar mindre än män i olika sektorer är prioriterat. LO ska också dra igång en offensiv kampanj för kollektivavtalen, bedriva opinion för lägstalöner och mot statlig lönepolitik.

Den nya LO-ledningen fick bra signaler redan idag. En undersökning som LO har beställt av Novus visar på medvind för facket. Utmaningarna kommer säkert att vara i fokus för ”Kålle” och den nya styrelsen. Dagens positiva signaler om en positivare syn på facket borde vara en sporre i det utvecklingsarbete som väntar.

Läs om fler beslut från LO-kongressen på LOs medierum. Läs också om besluten på Arbetets webbsida.  Intervju med Karl-Petter Thorwaldsson i DN, SvD om prioritering av enighet,